Kolejna zatoka Kiss and Ride przy gdańskiej szkole. Tym razem na ul. Stolema na Jasieniu

Wraz z nowym rokiem szkolnym na ul. Stolema przy Szkole Podstawowej nr 85 na Jasieniu zacznie funkcjonować nowa zatoka Kiss and Ride. Ostatnie dni sierpnia poświęcimy na wdrożenie zmian w organizacji ruchu – wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego oraz montaż słupków blokujących.
Odcinek ul. Stolema, gdzie wyznaczona zostanie pas postojowy Kiss and Ride
Odcinek ul. Stolema, gdzie wyznaczona zostanie pas postojowy Kiss and Ride
GZDiZ

Nowa miejsca postojowe Kiss and Ride, czyli Pocałuj i Jedź wyznaczone zostaną na fragmencie jezdni ul. Stolema przy skrzyżowaniu z ul. Pólnicy na wysokości Szkoły Podstawowej nr 85. Na jednokierunkowym odcinku ulicy wskazany będzie pas postojowy dla ok. pięciu pojazdów przeznaczony do krótkotrwałego postoju. Dzięki niemu uczniowie będą mogli bezpiecznie wysiąść z samochodu i dojść do szkoły. To jednak nie jedyna zaleta tego rozwiązania. Wydzielone na jezdni miejsca postojowe poza godzinami obowiązywania zakazu i dniami nauki szkolnej będą służyły wszystkim użytkownikom. Pozwoli to także ograniczyć niezgodne z przepisami parkowanie pojazdów, które obecnie zatrzymują się częściowo na jezdni, a częściowo na chodniku, nie pozostawiając wymaganej przestrzeni 1,5 m dla pieszych.

Oprócz wyznaczenia miejsc postojowych  Kiss and Ride na skrzyżowaniu ul. Stolema z ul. Pólnicy ustawimy nowe słupki blokujące, modyfikując nieco jego geometrię. Dzięki temu zawęzimy jezdnię ul. Stolema w rejonie przejścia dla pieszych przy szkole, co z jednej strony poprawi widoczność przechodzących przez ulicę pieszych, zwłaszcza dzieci, a z drugiej wymusi na kierowcach zmniejszenie prędkości.

W kolejnych etapach jeszcze w tym roku planujemy dalsze zmiany, mające uspokoić ruch i poprawić bezpieczeństwo na ul. Stolema. Zakładają one budowę minironda na czterowlotowym skrzyżowaniu z ul. Pólnicy, a w 2024 roku wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych przed budynkiem szkoły oraz przebudowę zatoki postojowej i zmianę sposobu parkowania z prostopadłego na skośne bez zmniejszenia liczby miejsc postojowych.

Odnowione oznakowanie pionowe i poziome

Przed początkiem nowego roku szkolnego przeprowadziliśmy kontrolę oznakowania poziomego i pionowego przy gdańskich placówkach edukacyjnych. Oczyściliśmy bądź wymieniliśmy znaki pionowe – tabliczki T-27 tzw. „Agatki”, ponadto odmalowaliśmy znaki poziome – pasy na przejściach dla pieszych w rejonie szkół i przedszkoli, a także zielono-czerwone pasy ostrzegawcze oraz piktogramy z napisem „SZKOŁA”. Takie oznakowanie znajduje się przy 81 placówkach.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP