Przydatne informacje dla posiadaczy kart opłaty zryczałtowanej mieszkańca, działalności gospodarczej oraz abonamentów

29 czerwca 2020 weszły w życie zmiany dotyczące funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Gdańsku, które swoim zakresem objęły m.in. podział sektorów we Wrzeszczu oraz w Śródmieściu, gdzie powstała Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania. Zmiany te mają wpływ m.in. na zasady korzystania z kart opłat zryczałtowanych mieszkańca i działalności gospodarczej oraz abonamentów.
Ulotki dotyczące zmian w funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania w Gdańsku
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Od 29 czerwca 2020 roku w Gdańsku opłaty za postój na drogach publicznych pobierane są w sumie w 10 sektorach miasta. W przypadku sektorów: Aniołki, Oliwa, Przymorze i Jelitkowo granice tych sektorów pozostały bez zmian. Modyfikacjom uległy natomiast sektory znajdujące się w Śródmieściu Gdańska oraz we Wrzeszczu. Dotychczasowy sektor Stare Miasto został podzielony na dwa sektory – Młode Miasto (znajdujące się w Strefie Płatnego Parkowania) oraz Stare Miasto (znajdujące się w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania). Z kolei sektor Wrzeszcz został podzielony na sektory Wrzeszcz Politechnika oraz Wrzeszcz Górny. Oba sektory należą do Strefy Płatnego Parkowania.

Wprowadzone zmiany spowodowały również konieczność zaktualizowania zasad, na jakich parkujący kierowcy mogą korzystać z kart opłaty zryczałtowanej mieszkańca, działalności gospodarczej oraz abonamentów. Poniżej znajdują się przydatne informacje, które pomogą wyjaśnić nowe reguły. Dołączamy również tabelę, w której można znaleźć porównanie obszarów nowych i starych sektorów wraz z ich ulicami granicznymi.

Karty opłaty zryczałtowanej mieszkańca i działalności gospodarczej

Posiadaczom karty opłaty zryczałtowanej mieszkańca oraz karty opłaty zryczałtowanej działalności gospodarczej wydanymi po 29 czerwca 2020 roku przypominamy, że obowiązują one tylko i wyłącznie w konkretnym sektorze Strefy Płatnego Parkowania lub Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania.

W obszar Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania wchodzą trzy odrębne sektory: Stare Miasto wraz z ul. 3 Maja, Główne Miasto i Długie Ogrody. Przykładowo karta opłaty zryczałtowanej w sektorze Stare Miasto, który znajduje się w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania upoważnia do korzystania z niej tylko w granicach tego sektora. Tak więc parkując w sektorach Główne Miasto lub Długie Ogrody, pomimo tego, iż znajdują się one również w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania (oznaczonej na znakach drogowych kolorem czerwonym) należy wnieść opłatę w parkometrze lub za pomocą aplikacji mobilnej. W tych sektorach karta opłaty zryczałtowanej dla sektora Stare Miasto nie obowiązuje.

Analogicznie kwestia karty opłaty zryczałtowanej przedstawia się we Wrzeszczu. Od 29 czerwca 2020 r. dawny sektor Wrzeszcz został podzielony na dwa sektory: Wrzeszcz Górny oraz Wrzeszcz Politechnika. Posiadacz karty opłaty zryczałtowanej mieszkańca w sektorze np. Wrzeszcz Górny może korzystać z jej uprawnień tylko w granicach tego sektora. Parkując w sektorze Wrzeszcz Politechnika (podobnie jak Wrzeszcz Górny oznaczonym na znakach kolorem niebieskim) należy wnieść opłatę za pomocą parkometru lub aplikacji mobilnej.

Karty opłaty zryczałtowanej mieszkańca oraz działalności gospodarczej wykupione przed 29 czerwca 2020 roku zachowują swoją ważność w granicach obowiązujących wówczas sektorów. Karta opłaty zryczałtowanej mieszkańca/działalności gospodarczej wykupiona przed 29 czerwca na sektor Stare Miasto AS obowiązuje zarówno w sektorze Młode Miasto AMM, jak i Stare Miasto FSM. Podobna sytuacja obowiązuje we Wrzeszczu. Wykupiona przed 29 czerwca karta opłaty zryczałtowanej mieszkańca lub działalności gospodarczej sektora Wrzeszcz AW ważna jest w sektorze Wrzeszcz Górny AWG i Wrzeszcz Politechnika AWP.

Abonamenty miesięczne

Abonamenty miesięczne zakupione przed 29 czerwca (w kwocie 500 zł) zachowują swoją ważność we wszystkich sektorach Strefy Płatnego Parkowania oraz sektorach Główne Miasto (FGM) i Stare Miasto (FSM) Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania. Nie obowiązują one natomiast w sektorze Długie Ogrody (FDO), który wcześniej nie istniał.

Od 29 czerwca istnieje możliwość zakupienia dwóch rodzajów abonamentów miesięcznych. Abonament w kwocie 550 zł upoważnia do postoju wyłącznie w sektorach Strefy Płatnego Parkowania (Młode Miasto AMM, Aniołki BAN, Wrzeszcz Politechnika AWP, Wrzeszcz Górny AWG, Oliwa BOL, Przymorze BPR, Jelitkowo AJE).

Abonament w kwocie 800 zł upoważnia do postoju we wszystkich sektorach, czyli w sektorach Strefy Płatnego Parkowania (Młode Miasto AMM, Aniołki BAN, Wrzeszcz Politechnika AWP, Wrzeszcz Górny AWG, Oliwa BOL, Przymorze BPR, Jelitkowo AJE) oraz sektorach Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania (Stare Miasto FSM, Główne Miasto FGM, Długie Ogrody FDO).

Przypominamy, że od 29 czerwca podczas wnoszenia opłaty w parkometrze lub aplikacji obowiązkowo należy wpisać numer rejestracyjny pojazdu.

Sektor obowiązujący OD 29.06.2020

Sektor obowiązujący DO 29.06.2020

Młode Miasto - AMM

Granica przebiega ulicami: Błędnik, 3 Maja (z wyłączeniem tych ulic), Popiełuszki, Rybaki Górne, Podstoczna, Wałowa, Stępkarska, Wiosny Ludów (z włączeniem tych ulic) oraz koryto rzeki Motławy, Kanał Raduni, Łagiewniki, Wały Piastowskie, Jana z Kolna.

Stare Miasto - FSM

Granica przebiega ulicami: Wartka, Grodzka, Podwale Staromiejskie, Targ Drzewny, Hucisko, Targ Rakowy, Podwale Grodzkie (z włączeniem tych ulic), Wałowa, Łagiewniki, Aksamitna, Heweliusza, Rybaki Górne, Kanał Raduni, Wapiennicza (z włączeniem tych ulic) oraz 3 Maja (od Cmentarza Nieistniejących Cmentarzy do posesji nr 9).

Stare Miasto – AS

Granica przebiegała ulicami: Wartka, Grodzka, Podwale Staromiejskie, Targ Drzewny, Hucisko, Targ Rakowy, Podwale Grodzkie (z włączeniem tych ulic), Błędnik, 3 Maja (z wyłączeniem tych ulic), Jana z Kolna, Popiełuszki, Rybaki Górne, Podstoczna, Wałowa, Stępkarska, Wiosny Ludów (z włączeniem tych ulic) oraz koryto rzeki Motławy.

Główne Miasto - FGM

Granica przebiega ulicami: Podwale Przedmiejskie (z wyłączeniem tej ulicy), Okopowa, Wały Jagiellońskie (z włączeniem tych ulic), Targ Drzewny, Podwale Staromiejskiej, Wartka (z wyłączeniem tych ulic) oraz koryto rzeki Motławy.

Główne Miasto - EG

Granica przebiegała ulicami: Podwale Przedmiejskie (z wyłączeniem tej ulicy), Okopowa, Wały Jagiellońskie (z włączeniem tych ulic), Targ Drzewny, Podwale Staromiejskie, Wartka (z wyłączeniem tych ulic) oraz koryto rzeki Motławy.

Długie Ogrody - FDO

Granica przebiega ulicami: koryto rzeki Motławy, Ołowianka, Na Stępce (od skrzyżowania z ulicą Ołowianka do skrzyżowania z ulicą Dziewanowskiego), Dziewanowskiego, Angielska Grobla (z włączeniem tych ulic), Podwale Przedmiejskie (z wyłączeniem tej ulicy).

 

---------

Sektor obowiązujący OD 29.06.2020

Sektor obowiązujący DO 29.06.2020

Wrzeszcz Politechnika – AWP

Granica przebiega ulicami: Konopnickiej (z wyłączeniem tej ulicy), Miszewskiego (z włączeniem tej ulicy), Uphagena, Piramowicza, Aleja Zwycięstwa do nr 31/32 (z włączeniem tych ulic), Traugutta od 29 nieparzyste i od 14 parzyste, Do Studzienki, Pileckiego, Wassowskiego, Matejki, Sobótki, Akacjowa (z włączeniem tych ulic, Jaśkowa Dolina (z wyłączeniem tej ulicy).

Wrzeszcz Górny – AWG

Granica przebiega ulicami: Topolowa, Podleśna, Batorego, Obywatelska, Aleja Żołnierzy Wyklętych, Dmowskiego, Zator-Przytockiego, Konopnickiej, Jaśkowa Dolina do nr 47 nieparzyste, Pawłowskiego (z włączeniem tych ulic), Batorego, Matki Polki (z włączeniem tych ulic).

Wrzeszcz – AW

Granica przebiegała ulicami: Topolowa, Podleśna, Batorego, Obywatelska, Aleja Żołnierzy Wyklętych, Dmowskiego, Zator-Przytockiego, Miszewskiego, Uphagena, Piramowicza, Aleja Zwycięstwa do nr 31/32 (z włączeniem tych ulic), Traugutta od 29 nieparzyste i od 14 parzyste, Do Studzienki, Pileckiego, Wassowskiego (z włączeniem tych ulic), Sobótki, Akacjowa, Jaśkowa Dolina do nr 47 nieparzyste, Pawłowskiego, Matki Polki (z włączeniem tych ulic).

W pozostałych sektorach nastąpiły tylko zmiany dotyczące ich symboli. Granice pozostały bez zmian

Sektor obowiązujący OD 29.06.2020

Sektor obowiązujący DO 29.06.2020

Jelitkowo – AJE

Jelitkowo – AJ

Granica przebiega ulicami: Jelitkowska, Kapliczna, Nadmorska, Piastowska od nr 175 do Wypoczynkowej, Wypoczynkowa (z włączeniem tych ulic).

Aniołki – BAN

Aniołki – BA

Granica przebiega ulicami: Chodowieckiego, Kopernika, Wronia, Orzeszkowej, Dębowa, Dantyszka, Dębinki, Smoluchowskiego (do Jarowej), Smoluchowskiego do Traugutta, Traugutta do nr 29 nieparzyste i do nr 14 parzyste, Aleja Zwycięstwa od Nr 31/32 do skrzyżowania z ul. 3 Maja, Chodowieckiego (z włączeniem tych ulic).

Oliwa – BOL

Oliwa - BO

Granica przebiega ulicami: Macierzy Szkolnej, Wita Stwosza od Macierzy Szkolnej do nasypu PKM (z wyłączeniem tych ulic), granica Miast Gdańsk-Sopot, Czyżewskiego, Bobrowa, Jelenia, Czyżewskiego, Sobolową, Żubrowa, Zajęcza, Sarnia, Karpacką, Gdańca, Tatrzańska, Opacką, Spacerowa, Karwieńska (z włączeniem tych ulic), Bytowska, Kwietna, Świerkowa, Podhalańska, Słoneczna, Leśna, Polanki (z włączeniem tych ulic).

Przymorze – BPR

Przymorze - BP

Granica przebiega ulicami: Chłopska, Rzeczypospolitej (z wyłączeniem tych ulic), teren należący do Polskich Linii Kolejowych, koryto Potoku Oliwskiego.

 


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP