II etap rozszerzenia Strefy Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście

Od 1 lipca (poniedziałek) wprowadzone zostają kolejne zmiany w funkcjonowaniu Strefy Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście. Z ruchu ogólnego zostają wyłączone ulice Ogarna i Za Murami. Kierowcy, którzy będą poruszali się tymi ulicami zobowiązani są do posiadania Identyfikatorów IGM.
SOD_2
Fot. GZDiZ

W związku z wprowadzeniem kolejnego etapu rozszerzenia SOD na terenie Głównego Miasta od dzisiaj obowiązuje nowa organizacja ruchu. Na ulicy Słodowników został wprowadzony ruch dwukierunkowy co umożliwi dojazd do ulicy Ławniczej. Dodatkowo na tej ulicy został zlikwidowany postój TAXI. Na ulicy Słodowników i Zbytki wprowadzony został zakaz zatrzymywania się.

Aby móc poruszać się w SOD samochodem należy posiadać Identyfikator IGM. Są one bezpłatne i wydawane dla pojazdów:

  • mieszkańców nieruchomości znajdujących się w SOD,
  • właścicieli użytkujących, najemców lub dzierżawców lokali użytkowych znajdujących się w SOD
  • innych podmiotów realizujących przejazdy w SOD – służb komunalnych, pojazdów wykonujących remonty i bieżące utrzymanie infrastruktury, pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne, pojazdów realizujących usługi kurierskie, ochroniarskie, konwojowania, przygotowana imprezy ( na organizację której zostało udzielone zezwolenie w formie decyzji administracyjnej)

Więcej na temat bezpłatnych Identyfikatorów IGM  na naszej stronie.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Civitas- PATK4SUMP
CMT