Harmonogram przeprowadzenia konkursów na sezonowe punkty handlowe w 2021 roku

Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni ogłasza harmonogram przeprowadzenia konkursów na sezonowe punkty handlowe w 2021 roku
Konkursem objęte są sezonowe punkty handlowe
Konkursem objęte są sezonowe punkty handlowe
fot. GZDiZ

Lp.

Konkurs

Okres dzierżawy

Termin składania ofert

Otwarcie kopert

1.

Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę tablic w udostępnionych lokalizacjach, z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowych punktów handlowych obsługi ruchu turystycznego – mała gastronomia.

01.04.2021- 30.09.2021

25.02.2021 - 11.03.2021

16.03.2021

2.

Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę stoisk namiotowych w udostępnionych lokalizacjach, z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowych punktów handlowych obsługi ruchu turystycznego – pamiątki, art. Plażowe.

01.04.2021- 30.09.2021

25.02.2021 - 11.03.2021

16.03.2021

3.

Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę tablic przeznaczonych do umieszczenia na wózkach do sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych w udostępnionych lokalizacjach, z przeznaczeniem na prowadzenie punktów handlowych w celu sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych.

01.04.2021-30.09.2021

25.02.2021 - 11.03.2021

16.03.2021

4.

Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę tablic do umieszczenia na stoiskach w udostępnionych lokalizacjach, z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowych punktów handlowych w celu sprzedaży owoców i warzyw.

01.05.2021-31.08.2021

25.03.2021 - 08.04.2021

13.04.2021


5.

Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę stoisk namiotowych lub tablic w udostępnionych lokalizacjach, z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowych punktów handlowych obsługi ruchu turystycznego – rozrywka.

01.06.2021-30.09.2021

29.04.2021- 13.05.2021

18.05.2021

6.

Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę na okres od 01 października 2021 r. lub od dnia podpisania umowy do 01 marca 2022 r. tablic w udostępnionych lokalizacjach, z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowych punktów handlowych obsługi ruchu turystycznego – gastronomia zima.

01.10.2021- 31.03.2022

01.09.2021- 16.09.2021

21.09.2021

7.

Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę stoisk namiotowych w udostępnionych lokalizacjach przed cmentarzem „Łostowickim”, z przeznaczeniem na prowadzenie punktów handlowych w celu sprzedaży kwiatów i zniczy.

01.01.2022- 31.12.2022

10.11.2021- 24.11.2021

30.11.2021


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP