Harmonogram przeprowadzenia konkursów na sezonowe punkty handlowe w 2020 r.

IMG_8992

Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni ogłasza harmonogram przeprowadzenia konkursów na sezonowe punkty handlowe w 2020 r.

Lp.

Konkurs

Okres dzierżawy

Termin składania ofert

Otwarcie kopert

1.

Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę tablic w udostępnionych lokalizacjach, z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowych punktów handlowych obsługi ruchu turystycznego – mała gastronomia

01.04.2020-30.09.2020

04.03.2020-18.03.2020

20.03.2020

2.

Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę stoisk namiotowych w udostępnionych lokalizacjach, z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowych punktów handlowych obsługi ruchu turystycznego – pamiątki, art. plażowe

01.04.2020-30.09.2020

04.03.2020-18.03.2020

20.03.2020

3.

Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę tablic przeznaczonych do umieszczenia na wózkach do sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych w udostępnionych lokalizacjach, z przeznaczeniem na prowadzenie punktów handlowych w celu sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych

01.04.2020-30.09.2020

04.03.2020-18.03.2020

20.03.2020

4.

Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę tablic do umieszczenia na stoiskach w udostępnionych lokalizacjach, z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowych punktów handlowych w celu sprzedaży owoców i warzyw

01.05.2020-31.08.2020

18.03.2020-31.03.2020

02.04.2020

5.

Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę stoisk namiotowych lub tablic w udostępnionych lokalizacjach, z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowych punktów handlowych obsługi ruchu turystycznego - rozrywka

01.06.2020-30.09.2020

04.05.2020-18.05.2020

20.05.2020

6.

Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę na okres od 01 października 2020 r. lub od dnia podpisania umowy do 01 marca 2021 r. tablic w udostępnionych lokalizacjach, z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowych punktów handlowych obsługi ruchu turystycznego –gastronomia zima

01.10.2020- 31.03.2021

02.09.2020-16.09.2020

18.09.2020

7.

Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę stoisk namiotowych w udostępnionych lokalizacjach przed cmentarzem „Łostowickim”, z przeznaczeniem na prowadzenie punktów handlowych w celu sprzedaży kwiatów i zniczy

01.01.2021- 31.12.2021

09.11.2020-23.11.2020

25.11.2020

 

 


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP