Gwarancyjna naprawa nawierzchni wyniesionego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Bema i ul. Kartuskiej

W piątek 8 listopada rozpoczną się prace związane z gwarancyjną naprawą nawierzchni wyniesionego przejścia dla pieszych przez ul. Bema w ciągu ul. Kartuskiej. Utrudnienia potrwają miesiąc.
bema
fot. GZDiZ

AKTUALIZACJA – 12 LISTOPADA

W trakcie prac na wyniesionym przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Bema i Kartuskiej zmieniona została organizacja ruchu. Ze względu na konieczność rozebrania fragmentu chodnika ruch pieszych na odcinku ok. 20 metrów będzie odbywać się po drodze dla rowerów, która na czas robót będzie mieć charakter ciągu pieszo-rowerowego. Taka sytuacja potrwa do 7 grudnia.

Rowerzystów oraz pieszych prosimy o zachowanie ostrożności!


8 LISTOPADA

Na czas robót wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Przywiduje ona zamknięcie jezdni w kierunku ul. Kartuskiej i wytyczenie objazdu zamkniętej relacji do ulicy Kartuskiej z wykorzystaniem ulic Bema i Powstańców Warszawskich. Zamkniecie relacji kołowej obowiązywać będzie do uzyskania pełnych walorów wytrzymałościowych podbudów betonowych czyli przez miesiąc. Wjazd z ul. Kartuskiej w ul. Bema i ul. Zakopiańską będzie przejezdny

Droga dla rowerów zostanie zamknięta na odcinku roboczym (czyli ok 20 mb). Jeśli będzie to możliwe przejazd drogą rowerową przywrócony zostanie w ciągu kilku dni od rozpoczęcia prac.

Rozpoczęcie prac planowane jest na piątek 8.11.2019 ok. godz. 12:00. Naprawa przeprowadzona zostanie w ramach gwarancji. Jesienią ubiegłego roku na skrzyżowaniu ulic Bema i Zakopiańskiej w rejonie ul. Kartuskiej powstało rondo i wyniesione przejście dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP