Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zamknięty dla klientów

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną Gdański Zarząd Dróg i Zieleni od poniedziałku 16 marca 2020 roku będzie zamknięty dla klientów. Jednocześnie informujemy, że sprawy leżące w kompetencjach GZDiZ będzie można załatwiać korespondencyjnie, telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty e-mail. Zamknięcie GZDiZ dla bezpośredniej obsługi interesantów obowiązuję do odwołania.
LOGO-GZDIZ-3
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Informacje dotyczące możliwości załatwienia oraz procedur poszczególnych spraw dostępne na stronie internetowej www.gzdiz.gda.pl w zakładce Załatw sprawę. Zgłoszenia przyjmowane są również całodobowo przez 7 dni w tygodniu przez Gdańskie Centrum Kontaktu pod numerem telefonu 58 52 44 500.

Druki do pobrania, a także formularze wniosków dostępne są na stronie www.gzdiz.gda.pl w zakładce Załatw sprawę – Druki do pobrania

Informujemy również o możliwości dokonywania opłat administracyjnych za pomocą przelewu internetowego.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

tel.: 58 34 12 041, fax: 58 52 44 609, email: info@gzdiz.gda.pl

Poniżej najważniejsze kontakty do poszczególnych Działów Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni:

Dział Zajęć Pasa Drogowego

Kierownik działu, miejskie inwestycje drogowe – tel. 58 52 44 511

Roboty w pasie drogowym:

  • Osowa, Oliwa, Żabianka, Przymorze, Matarnia, Zaspa Młyniec Płn., Wrzeszcz Górny, Brętowo, Suchanino, Piecki-Migowo, Aniołki Strzyża, VII Dwór, Kokoszki – tel. 58 52 44 519
  • Wrzeszcz Górny,  Młyniska, Letnica, Nowy Port, Brzeźno, Zaspa Rozstaje, Zaspa Młyniec Płd., Stare Miasto - tel. 58 52 44 518
  • Kiełpino, Jasień, Chełm, Ujeścisko-Łostowice, Orunia, Orunia Górna, Śródmieście, Św. Wojciech, Lipce, Olszynka, Rudniki, Przeróbka, Stogi, Wyspa Sobieszewska – tel. 58 52 44 518
  • Główne Miasto, koperty dla inwalidów, punkty gromadzenia odpadów w pasach drogowych – tel. 58 52 44 515
  • Umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – tel. 58 52 44 519
  • Wnioski o wydanie identyfikatora do wjazdu pojazdów budowy pod znak B-18, B-5;  umowy na ochronę dróg, zjazdy tymczasowe na plac budowy – tel. 691 912 060, e-mail: jacek.zabinski@gzdiz.gda.pl

Dział Obsługi Strefy Płatnego Parkowania

tel. 58 52 44 626, e-mail: bohdan.sobota@gzdiz.gda.pl

tel. 58 52 44 626, e-mail: jacek.niemiec@gzdiz.gda.pl

Dział Zieleni

tel. 58 52 44 561, e-mail: janusz.witkowicz@gzdiz.gda.pl

Dział Dróg

tel. 58 52 44 541, e-mail: s.malachowski@gzdiz.gda.pl

tel. 58 52 44 541, e-mail: wieslaw.szanca@gzdiz.gda.pl

tel. 58 52 44 546, e-mail: katarzyna.sobocinska@gzdiz.gda.pl

tel. 58 55 89 721, e-mail: pawel.adrian@gzdiz.gda.pl

Dział Inżynierii Ruchu

Tel. 58 55 89 827, e-mail: zi@gzdiz.gda.pl

Dział Energetyczno-Teletechniczny

Kierownik Działu, tel. 58 55 89 741, e-mail: jacek.wojtczak@gzdiz.gda.pl

Zastępca Kierownika Działu, tel. 58 55 89 744, e-mail: boguslaw.nadolny@gzdiz.gda.pl

Oświetlenie ulic, tel. 58 55 89 748, 58 55 89 744

Sygnalizacja świetlna, tel. 58 55 89 747

Iluminacja zabytków, tel. 58 55 89 745

Kanalizacja kablowa, tel. 58 55 89 746, 58 55 89 747

Dział Użytkowania Przestrzeni Publicznej

Uzgodnienia oraz zajęcie pasa drogowego pod ogródki gastronomiczne, punkty handlowe i kioski, tel. 58 55 89 535

Reklamy oraz Uchwała Krajobrazowa Gdańska, tel. 58 55 89 525

Dział Uzgodnień

Tel. 58 55 89 706, e-mail: zd@gzdiz.gda.pl

Dział Rozwoju Sieci Dróg i Ewidencji

tel. 58 52 44 532, e-mail: jolanta.rolle@gzdiz.gda.pl

Dział Ekonomiczny

e-mail: ekonomiczny@gzdiz.gda.pl

Podczas zamknięcia GZDiZ faktury elektroniczne są obsługiwane.

Informacja ogólna

tel. 58 52 44 602

tel. 58 52 44 603

Informacje dotyczące poszczególnych działów dostępne są również na stronie internetowej www.gzdiz.gda.pl w zakładce Działy GZDiZ


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP