Miasto Gdańsk gotowe by łagodzić skutki zimy. Utrzymujemy blisko 1 000 km dróg. Do dyspozycji jest ponad 130 różnego typu specjalistycznych pojazdów

Miasto Gdańsk już od połowy października przygotowane jest do tego, by gdy nadejdzie zima, móc podejmować działania łagodzące jej skutki na drogach publicznych i wewnętrznych będących w trwałym zarządzie GZDiZ. Do dyspozycji jest ponad 130 różnego typu pojazdów do odśnieżania, posypywania jezdni solą bądź kruszywem i wywożenia śniegu. Wszystko po to, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i komfort mieszkańców Gdańska.
Usuwanie skutków zimy na ulicach Gdańska
fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

Za utrzymanie zimowe w sezonie 2019/2020 odpowiadają firmy wykonawcze, które wyłonione zostały w postępowaniach przetargowych. Ich podstawowym zadaniem jest zabezpieczenie przejezdności dróg w okresie zimowym, tj. od 15 października 2019 roku do 30 kwietnia 2020 roku. Oprócz półtora tysiąca dróg o łącznej długości prawie 1000 km śnieg i lód usuwane będą z głównych ścieżek rowerowych (ponad 50 kilometrów), a także przystanków tramwajowych i autobusowych, części chodników (320 km), wydzielonych ciągów pieszych i rekreacyjnych, parkingów ogólnodostępnych, płatnych oraz zastrzeżonych miejsc postojowych, kopert parkingowych, schodów terenowych oraz kładek i tuneli dla pieszych.  

Nie wszystko w utrzymaniu GZDiZ

Zaznaczyć należy, że zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odpowiedzialność za zimowe utrzymanie pozostałych chodników, ciągów pieszych, schodów przylegających bezpośrednio do nieruchomości położonych np. przy obiektach handlowych, prywatnych lub publicznych nieruchomościach spoczywa na ich właścicielu lub zarządcy. Z kolei torowiska i zwrotnice tramwajowe znajdują się w utrzymaniu zimowym spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje.

Podstawowy Układ Komunikacyjny (PUK) – 584 km

Priorytetem w harmonogramie łagodzenia skutków zimy jest podejmowanie działań na drogach znajdujących się w tzw. Podstawowym Układzie Komunikacyjnym (PUK). To drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe, oraz ulice którymi prowadzona jest komunikacja autobusowa (28 tras). Na tych drogach jeśli występuje taka konieczność czynności będą prowadzone przez całą dobę. Z jezdni za pomocą pługów usuwana będzie pokrywa śnieżna, nawierzchnia posypywana będzie również środkami chemicznymi (sól drogowa) bądź kruszywem (piasek). W tym celu wykonawcy przygotowali specjalny sprzęt:

 • 40 pługoposypywarek, w tym 8 pojazdów wyposażonych w zraszacze solanką,
 • 16 pługoposypywarek wyposażonych w pługi,
 • 3 ładowarki hydrauliczne,
 • 2 samochody interwencyjne (każdy z dwuosobową załogą) do usuwania punktowej śliskości,
 • 2 wytwornice solanki o wydajności umożliwiające zmagazynowanie solanki o pojemności nie mniejszej niż 10 000 litrów.

Uzupełniający Układ Komunikacyjny – 357 km

Odśnieżanie, odladzanie i posypywanie nawierzchni prowadzone będzie również na drogach, które znajdują się w uzupełniającym układzie komunikacyjnym, czyli na drogach o znaczeniu lokalnym: gminnych oraz wewnętrznych. Na potrzeby usuwania pokrywy śnieżnej i uszorstnienia nawierzchni jezdni w dyspozycji znajdują się:

 • 24 pługoposypywarki,
 • 25 ciągników rolniczych (w tym za napędem na 4 koła),
 • 9 ładowarek hydraulicznych,
 • 1 pług wirnikowy,
 • 6 pługów klinowych,
 • 5 mini-ładowarek do udrażniania stref postoju pojazdów.

Warunki zimowe o skrajnym przebiegu

W przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków zimowych tj. długotrwałych, intensywnych opadów śniegu połączonych z zamiecią śnieżną zabezpieczono również pojazd z pługiem wirnikowym.  Na ewentualność taką  przygotowane zostały również projekty tymczasowej organizacji ruchu, które zakładają wprowadzenie na niektórych ulicach ruchu jednokierunkowego.

Obserwujemy, reagujemy i egzekwujemy

Korzystamy z ośmiu stacji pogodowych działających w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR oraz czterech stacji pogodowych rozmieszczonych w newralgicznych komunikacyjnie miejscach na terenie miasta. Czerpiemy z nich takie informacje jak: temperatura i  wilgotność powietrza, temperatura i stan nawierzchni, temperatura rosy i siła wiatru. W zależności od sytuacji albo uszarstniamy, albo odśnieżamy i uszarstniamy. Pracownicy obsługujący system TRISTAR posiadają dostęp do ponad 50 kamer umieszczonych w najważniejszych lokalizacjach drogowych. W przypadkach wymagających interwencji natychmiast przekazują odpowiednie informacje służbom odpowiedzialnym za zimowe utrzymanie dróg. Mogą również za pomocą tablic zmiennej treści informować użytkowników dróg o ewentualnych zagrożeniach.

Koszt utrzymania zimowego

Na utrzymanie zimowe w sezonie 2019/2020 w budżecie GZDiZ zabezpieczono środki w kwocie 18 milionów zł. Na IV kwartał 2019 roku 2,8 miliona zł, natomiast na działania w I i II kwartale 2020 roku przewidziano 15,2 miliona zł.

GZDiZ na zimowe utrzymanie ma podpisaną umowę z wykonawcami wyłonionymi w przetargach. To wykonawcy w ramach umowy mają obowiązek zapewnić sprzęt i wszelkie środki jak chlorek sodu czy kruszywo do uszorstniania dróg. Jest to umowa rezultatu w której najważniejszy jest efekt wykonanej pracy. Płacimy za uzyskany efekt czyli przejezdność dróg, a nie liczbę pojazdów w terenie, ilość przejechanych kilometrów czy wysypanej soli. Kontrolujemy wykonawców. Pojazdy wyposażone są w GPSy. Na podstawie danych wiemy ile kilometrów dany pojazd wyjeździł, którymi trasami i czy pług był uruchomiony.

Nie bez znaczenia przygotowanie pojazdów

Mimo starań może pojawić się lokalna śliskość, na którą kierowcy powinni być przygotowani. Stan techniczny pojazdu, zimowe opony i umiejętności kierujących nie są tu bez znaczenia. Dlatego zwracamy się z prośbą o zadbanie o stan techniczny pojazdu jak i dostosowanie prędkości do umiejętności i sytuacji na drodze.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP