Forum „Dziecko w ruchu drogowym” na początek 8. edycji programu edukacyjnego „Gotowi do drogi – Autochodzik”

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego 2019/2020 wystartuje 8. już edycja programu edukacyjnego „Gotowi do drogi – Autochodzik”. Inauguracja tegorocznej edycji odbędzie się 27 września podczas Pomorskiego Forum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pod hasłem „Dziecko w ruchu drogowym”. W Forum w ERGO ARENIE wezmą udział nauczyciele z gdańskich, a także pomorskich przedszkoli i szkół podstawowych, którzy będą realizować program w swoich placówkach.
autochodzik-5
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

- Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, szczególnie tych najmłodszych to priorytet w działaniach podejmowanych przez Gdańsk w kształtowaniu polityki komunikacyjnej naszego miasta - mówi Piotr Grzelak, Zastępca Prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju. - Cieszymy się, że obok działań Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Straży Miejskiej i Policji w tę kwestię angażują się również gdańskie szkoły i przedszkola, a za ich przykładem także inne placówki województwa pomorskiego.  Pozwala to na zaszczepianie prawidłowych wzorców zachowania w ruchu drogowym już od najmłodszych lat i budowanie świadomości możliwych zagrożeń na wczesnych etapach edukacji. Wierzymy, że zaprocentuje to w przyszłości, sprawiając, że dzisiejsze przedszkolaki i uczniowie będą za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat bezpiecznymi, odpowiedzialnymi pieszymi, rowerzystami czy kierowcami. Wierzymy, że takie inicjatywy, jak program „Gotowi do drogi” to kolejny krok do realizacji naszego celu, jakim jest zero ofiar śmiertelnych wypadków na gdańskich ulicach - dodaje Piotr Grzelak.

Program „Gotowi do Drogi – Autochodzik” organizowany jest na terenie naszego miasta przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni od 2012 roku. Adresowany jest do najmłodszych uczestników ruchu drogowego – przedszkolaków i uczniów gdańskich szkół podstawowych w wieku od 6 do 8 lat. Jego celem jest przybliżenie w przystępny, dostosowany do wieku, a także atrakcyjny sposób, zasad ruchu drogowego, które mają kluczowe znaczenie w kwestii bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom. Dzieci podczas różnych form aktywności, m.in. spacerów edukacyjnych, zawodów sportowych czy konkursów plastycznych uczą się np. jak prawidłowo i bezpiecznie przechodzić przez jezdnię, dlaczego trzeba nosić odblaski i po co należy zapinać pasy bezpieczeństwa w samochodzie.

Za realizację programu w każdej z klas czy grup przedszkolnych odpowiedzialny jest nauczyciel danej szkoły. To on zna bowiem najlepiej charakter i potrzeby edukacyjne swoich wychowanków. By każdy z nauczycieli był właściwie przygotowany do przeprowadzenia zajęć z zakresu edukacji komunikacyjnej w ramach programu „Gotowi do drogi – Autochodzik” otrzymuje od organizatorów zestaw materiałów edukacyjnych, pomoce dydaktyczne, a także gotowe scenariusze poszczególnych lekcji. Nauczyciele mogą również liczyć na wsparcie merytoryczne oraz wymianę doświadczeń podczas odbywających się w trakcie roku szkolnego specjalnych szkoleń i warsztatów.

Pierwszą okazją w nowym roku szkolnym 2019/2020 do zapoznania się z programem „Gotowi do drogi – Autochodzik” będzie Pomorskie Forum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pod hasłem „Dziecko w ruchu drogowym”. Odbędzie się ono w ERGO ARENIE w piątek 27 września w godz. 9:00 – 14:30. Wydarzenie będzie miało zasięg nie tylko miejski – wezmą w nim udział nauczyciele zarówno ze szkół i przedszkoli z Gdańska, ale także z innych miejscowości województwa pomorskiego w sumie z ponad 100 placówek. Tak jak w poprzednich latach, także w roku szkolnym 2019/2020 programem „Gotowi do drogi – Autochodzik” objętych zostanie w Gdańsku ok. 4500 dzieci.

Program Forum zawiera pięć części, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. Ich tematyka obejmuje m.in. prezentację wybranych aspektów bezpieczeństwa ruchu drogowego w odniesieniu do dzieci, wprowadzenie do kampanii społecznej „Koła Stop – Robisz Krok”, jak również wykorzystanie zajęć plastycznych czy kulinarnych w edukacji komunikacyjnej. Nie zabraknie również praktycznych ćwiczeń symulujących różnego typu sytuacje ratunkowe. Uczestnicy Forum ponadto otrzymają komplet materiałów dydaktycznych do realizacji programu wraz z materiałami odblaskowymi dla uczniów.

Udział w Forum jest bezpłatny. Organizatorami są Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Fundacja Credu – koordynator programów, akcji i konkursów „Autochodzik”, Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Miasto Kościerzyna i ERGO ARENA.

forum_brd

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP