Winieta 1
Winieta 1

Ekspertyza techniczna muru na Placu Solidarności

Zabytkowy, 40 letni mur na Placu Solidarności wymaga remontu. Zanim jednak do niego dojdzie GZDiZ zlecił ekspertyzę techniczną, która określi zakres oraz koszt prac naprawczych.
Zabytkowy mur na Placu Solidarności w Gdańsku
fot. Monika Białozór/GZDiZ

Betonowy mur z tablicami inskrypcyjnymi, który stanowi jeden z elementów zagospodarowania Placu Solidarności powstał w 1980 roku. Obiekt poświęcony jest pamięci osób walczących o wolność w grudniu 1970 roku i sierpniu 1980 roku. Początkowo zawisła na nim niewielka liczba tablic, z czasem pojawiały się nowe. Obecnie znajduje się na nim 47 inskrypcji upamiętniających m.in.:

  • Bohaterów Gdańska 1970;
  • Śp. ks. Jerzego Popiełuszkę;
  • Ofiary stanu wojennego 13.XII-22.VII.1983;
  • Henryka Lenarciaka – Przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Poległych Stoczniowców 1970.

Od powstania betonowego muru z tablicami inskrypcyjnymi minęło 40 lat. Upływający czas oraz warunki atmosferyczne wpłynęły znacząco na zużycie konstrukcji muru. W wielu miejscach beton jest odspojony i skruszony, widoczne są też pręty zbrojeniowe. Dlatego GZDiZ przymierza się do remontu. Zanim do niego dojdzie konieczne jest zlecenie opracowania, którego celem jest ekspertyza techniczna zabytkowego muru. W ramach ekspertyzy technicznej zostanie określony zakres oraz koszt prac na podstawie oceny faktycznego stanu muru. W opracowaniu zostanie określona najwłaściwsza metoda naprawy muru, która zachowa jego charakter.

Mur od 1999 roku wpisany jest do rejestru zabytków, dlatego zakres i sposób prowadzenia prac naprawczych będzie uzgadniany z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Planujemy zorganizować spotkanie z Wykonawcą, na które zostanie zaproszony współautor projektu zagospodarowania Placu Solidarności (w tym projektu muru) – dr hab. inż. arch. profesor Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej Jacek Krenz.

Na zabytkowym murze znajdowała się m. in. tablica poświęcona ks. Henrykowi Jankowskiemu, która w wyniku aktu wandalizmu została 19 czerwca zniszczona. Decyzją Prezydent Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz tablica zostanie naprawiona lub jeśli nie będzie to możliwe wykonana nowa. Montaż płyty na murze przy Placu Solidarności odbędzie się do końca sierpnia.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Civitas- PATK4SUMP
CMT