Czyste ekrany akustyczne

Jednym ze skutków rozwoju cywilizacyjnego, rozwoju sieci dróg i rosnącej liczby pojazdów jest hałas. W mieście trudno przed nim uciec. Skutecznym sposobem ochrony przed hałasem są ekrany akustyczne. W Gdańsku zainstalowane są przy kilkunastu drogach i stanowią 57 495 m2 powierzchni.
Fot. GZDiZ

Pierwszy cykl mycia ekranów w tym roku odbył się w czerwcu, zaś drugi zaplanowany jest na przełom września i października. Najwięcej ekranów akustycznych jest przy al. Armii Krajowej, al. Żołnierzy Wyklętych, ul. Kartuskiej i ul. Sucharskiego.

Wykonawca ma za zadanie umyć ekrany dwustronnie, usunąć z nich plakaty i banery reklamowe, pozostałości kleju i inne zanieczyszczenia. Prace należy wykonać usuwając zabrudzenia efektywnie za pomocą gąbek i miękkich szczotek oraz myjek ciśnieniowych. Sposób usuwania zabrudzeń nie może uszkodzić czyszczonej powierzchni, w tym istniejących powłok antygraffiti/antyplakat. Zastosowane środki myjące, czyszczące i zabezpieczające nie mogą mieć ujemnego wpływu na środowisko naturalne.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP