Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Dywizji Wołyńskiej i 3 Brygady Szczerbca

Od 2 listopada do 15 grudnia potrwa budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Dywizji Wołyńskiej i 3 Brygady Szczerbca na Oruni Górnej. Prace toczyć się będą przy zawężeniu fragmentu jezdni ul. Dywizji Wołyńskiej.
Przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Dywizji Wołyńskiej i ul. 3 Brygady Szczerbca zostanie wyniesione
Przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Dywizji Wołyńskiej i ul. 3 Brygady Szczerbca zostanie wyniesione
fot. Konrad Marciński/GZDiZ

W zakresie prac na skrzyżowaniu ulic oprócz wybudowania wyniesionego przejścia dla pieszych znajduje się także wykonanie nowej studzienki kanalizacji deszczowej.

Roboty realizowane będą w trzech etapach:

  • 2 – 15 listopada – wykonanie wpustu deszczowego przy miejscowych zawężeniach jezdni ul. Dywizji Wołyńskiej i 3 Brygady Szczerbca
  • 16 – 30 listopada – zamknięcie fragmentu prawego pasa ul. Dywizji Wołyńskiej w relacji do ul. Platynowej
  • 1 – 15 grudnia – zamknięcie fragmentu lewego pasa ul. Dywizji Wołyńskiej w relacji do ul. Rumla/Nad Potokiem

Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych realizowana jest w ramach umowy drogowej zawartej zgodnie z art. 16 Ustawy o drogach publicznych z firmą Inwesting Sp. z o.o.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP