Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Barniewickiej i Nowy Świat

Na skrzyżowaniu ulic Barniewickiej oraz Nowy Świat w Osowej wybudowane zostanie nowe rondo. Roboty drogowe związane z budową rozpoczną się w poniedziałek 18 listopada i potrwają do końca miesiąca. W rejonie prac zmieni się organizacja ruchu.
rondo-barniewicka-nowy swiat

Skrzyżowanie ulic Barniewickiej i Nowy Świat ma od 2016 roku formę ronda wykonanego z urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – progów zwalniających. Ze względu na odbywający się ruch pojazdów ciężarowych przez skrzyżowanie te elementy uległy uszkodzeniu.

W celu poprawy charakterystyki skrzyżowania jako skrzyżowania o ruchu okrężnym przeprowadzona zostanie modernizacja dotychczasowego ronda. Wyspa środkowa ronda zostanie wyniesiona i wykonana z kostki kamiennej. Wybrukowane zostaną również wyspy azyli, znajdujących się przy obu wlotach na skrzyżowanie od strony ul. Nowy Świat, a także przy północnym wlocie na rondo od strony ul. Barniewickiej. Wykonane zostaną również nowe krawężniki i wymalowane oznakowanie poziome.

Roboty drogowe na rondzie rozpoczną się 18 listopada, a ich zakończenie planowane jest na koniec listopada. Prace prowadzone będą przy wprowadzeniu jednostronnego (lewego) zawężenia jezdni zarówno ul. Barniewickiej, jak i ul. Nowy Świat. W trakcie robót umożliwiony będzie ruch pojazdów przez skrzyżowanie (również autobusów) oraz pieszych.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP