Budowa wyniesionych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia i Kasztanowej oraz Wyzwolenia i Wolności

W poniedziałek 25 listopada na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia oraz Kasztanowej, a także Wyzwolenia i Wolności w Nowym Porcie rozpoczną się prace związane z ich przebudową. Na skrzyżowaniach wykonane zostaną wyniesione przejścia dla pieszych oraz ścieżka rowerowa. W związku z robotami skrzyżowania ulic w obu lokalizacjach będą musiały zostać zamknięte i wprowadzone zostaną objazdy. Prace i wynikające z nich utrudnienia w ruchu potrwają do 20 grudnia.
Roboty drogowe
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

W pierwszej kolejności roboty drogowe realizowane będą na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia i Kasztanowej. Rozpoczną się one 25 listopada. Prace będą prowadzone dwuetapowo metodą połówkową z zachowaniem ciągłości ruchu pieszego. Zamknięty zostanie natomiast wjazd w ulicę Kasztanową od strony ul. Wyzwolenia. Objazd wyznaczony został ulicą Oliwską.

Natomiast prace na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia i Wolności (przy dojeździe do falowca) rozpoczną się w poniedziałek 2 grudnia i odbywać się z całkowitym zamknięciem przejazdu przez ul. Wyzwolenia. Objazd wytyczono z wykorzystaniem ulic Oliwskiej, a w kierunku przeciwnym: Marynarki Polskiej, Przyjaciół, Wilków Morskich i Na Zaspę. Ruch pieszych będzie natomiast odbywać się tymczasowym ciągiem pieszym wykonanym z płyt i destruktu bitumicznego.

Na obu skrzyżowaniach zakres prac obejmie wyniesienie przejścia dla pieszych oraz ścieżki rowerowej o ok. 10 centymetrów do poziomu sąsiadujących chodników. Powierzchnia prac na ul. Kasztanowej wynosi łącznie 260 m2, natomiast na ul. Wolności 280 m2.

Schemat objazdu dla prac przy skrzyżowaniu ul. Wyzwolenia i Kasztanowej

wyzwolenia-kasztanowa

 

Schemat objazdu dla prac przy skrzyżowaniu ul. Wyzwolenia i Wolności

wyzwolenia-wolnosci

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP