Winieta 1
Winieta 1

Budowa chodnika na ul. Nowej Medyków

W poniedziałek 12 sierpnia na tzw. ul. Nowej Medyków, stanowiącej połączenie ulic Cygańska Góra i Sobieskiego, rozpoczęła się budowa chodnika dla pieszych. To kolejne z działań zwiększających poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego na tej ulicy.
NowaMedykow1
fot. Monika Białozór/GZDiZ

Jeszcze kilka lat temu tzw. ul. Nowa Medyków (przedłużenie ul. Smoluchowskiego), była ścieżką gruntową. Najpierw piesi, a z czasem kierowcy upodobali sobie ją jako skrót między dzielnicami Aniołki i Suchanino zaoszczędzając dystans ok. 2 kilometrów. Z biegiem czasu i rosnącej popularności skrótu Gdański Zarząd Dróg i Zieleni podjął działania, mające na celu podniesienie zarówno komfortu poruszania się ulicą, jak i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W 2018 roku sama ulica Nowa Medyków została poszerzona o ok. 1,5 metra na długości ponad 300 metrów. Dzięki temu możliwe zostało poprowadzenie komunikacji autobusowej (rozpoczęła funkcjonowanie w październiku ubiegłego roku). Ulica jest także już oświetlona. Wzdłuż niej zainstalowano 10 całkiem nowych latarni, a na 8 istniejących słupach zamontowano nowe oprawy świetlne. Z kolei pobocze ulicy zostało tymczasowo utwardzone destruktem bitumicznym – teraz pojawi się tam chodnik.

Nowy chodnik będzie liczył 250 metrów długości. Biegł będzie od przystanku autobusowego „Pomorskie Szkoły Rzemiosł” po północnej stronie ulicy w kierunku ul. Powstańców Warszawskich. Chodnik zlokalizowany zostanie za słupami oświetleniowymi, a jego nawierzchnia wykonana zostanie z płytek o rozmiarze 30x30 cm.

Roboty drogowe, rozpoczną się na początku sierpnia. Mogą powodować niewielkie utrudnienia w ruchu, polegające na zawężeniu strefy przykrawężnikowej oraz lokalnych zawężeniach jezdni. Prace związane z wykonaniem chodnika zostaną ukończone do końca września.

NowaMedykow2
fot. Monika Białozór/GZDiZ

Gdańskie Centrum Kontaktu
Civitas- PATK4SUMP
CMT