Bezpłatny postój dla kombatantów, osoby z niepełnosprawnością oddechową i krążeniową z kartą „N+”. Radni Miasta Gdańska uchwalili zmiany w funkcjonowaniu obszaru płatnego parkowania w Gdańsku

Uchwalone podczas sesji Rady Miasta Gdańska 26 sierpnia zmiany w obszarze płatnego parkowania dotyczyć będą przede wszystkim osób niepełnosprawnych oraz kombatantów. Wejdą one w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Zmiany w funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania dotyczą m.in osób niepełnosprawnych i kombatantów
Zmiany w funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania dotyczą m.in osób niepełnosprawnych i kombatantów
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

W myśl uchwalonych zmian do grupy osób uprawnionych do darmowego postoju pojazdu na miejscach dla osób niepełnosprawnych w Strefie Płatnego Parkowania włączeni zostaną członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie Karty Kombatanta będą mogli zaparkować samochód bez konieczności wniesienia opłaty na miejscu wyznaczonym dla osoby niepełnosprawnej (niebieskiej kopercie). Podczas postoju pojazdu na takim miejscu Kartę Kombatanta należy umieścić za przednią szybą pojazdu.

Uwaga! Karta Kombatanta nie zwalnia z konieczności wniesienia opłaty za postój na miejscach ogólnodostępnych w SPP i ŚSPP.

Kolejna ze zmian dotyczy kart „N+” wydawanych przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni osobom niepełnosprawnym. Z kartą „N+” wraz z niebieską kartą parkingową osoby niepełnosprawne mogą bez opłat parkować na ogólnodostępnych miejscach postojowych SPP i ŚSPP. Do grupy uprawnionych do otrzymania karty „N+” należą osoby ze wskazanymi w orzeczeniu znacznym stopniem niepełnosprawności z tytułu choroby narządu wzroku, upośledzeniem narządu ruchu lub chorobami neurologicznymi.

Dzięki uchwalonym zmianom kartę „N+” będą mogły otrzymać również osoby zmagające się ze schorzeniami układu oddechowego i krążenia, posiadające w wydanym orzeczeniu o niepełnosprawności symbol 07-S. Przypominamy, że karta „N+” wydawana jest przez GZDiZ bezpłatnie.

Ostatnia z przegłosowanych zmian wprowadza możliwość wykupienia karty opłaty zryczałtowanej działalności gospodarczej (miesięcznej lub rocznej) przez notariuszy oraz komorników sądowych na podstawie numeru REGON.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP