Bezpieczeństwo przede wszystkim. Zmiany na ul. Piramowicza zdały egzamin

Liczby mówią same za siebie. Statystyki odnoszące się do wypadków i kolizji, do jakich dochodziło na skrzyżowaniu ul. Piramowicza i al. Zwycięstwa są jednoznaczne. Po odwróceniu kierunku ruchu na ul. Piramowicza liczba niebezpiecznych zdarzeń – 6 wypadków i 22 kolizji w ciągu 6,5 roku – spadła do zera.
Skrzyżowanie al. Zwycięstwa i ul. Piramowicza
Skrzyżowanie al. Zwycięstwa i ul. Piramowicza
fot. GZDiZ

Zmiany w organizacji ruchu na ul. Piramowicza obowiązują od 31 lipca 2020 roku. Polegały one na odwróceniu kierunku ruchu z dotychczas obowiązującego, tj. od al. Hallera w stronę al. Zwycięstwa. Po zmianach pojazdy poruszają się od al. Zwycięstwa do al. Hallera.

Ta zmiana przyniosła wymierną korzyść, jaką jest praktyczne wyeliminowanie niebezpiecznych sytuacji na skrzyżowaniu ul. Piramowicza i al. Zwycięstwa. A nie zawsze tak było. Przed wprowadzeniem zmian, z powodu ograniczonej widoczności dochodziło tam do wymuszeń pierwszeństwa przejazdu czy wręcz potrąceń rowerzystów, poruszających się jednym z głównych ciągów rowerowych w naszym mieście, przez kierowców włączających się do ruchu w al. Zwycięstwa.

Obrazują to policyjne statystyki z ostatnich lat. W latach 2014 – 2017 doszło w tym miejscu do 4 kolizji i jednego ciężkiego wypadku, w którym ucierpiał rowerzysta. W kolejnych latach takich zdarzeń było niestety coraz więcej: w 2018 roku odnotowano 12 kolizji oraz 2 wypadki, z kolei w 2019 roku – 4 kolizje i 3 wypadki. W pierwszej połowie 2020 roku doszło do 2 kolizji. W sumie w ciągu 6,5 roku doszło na skrzyżowaniu ul. Piramowicza i al. Zwycięstwa do aż 6 wypadków i 22 kolizji.

Sytuacji nie poprawiały rozwiązania, jakimi były wyniesienie przejścia i przejazdu rowerowego, które wykonano w 2017 roku, czy zawężenie wlotu ul. Piramowicza do jednego pasa ruchu w 2019 roku.

Dlatego kolejnym krokiem było odwrócenie kierunku ruchu na ul. Piramowicza, które przyniosło oczekiwany skutek. Od momentu wprowadzenia zmian w organizacji ruchu nie odnotowano ani jednego niebezpiecznego zdarzenia drogowego z udziałem rowerzystów. Zmiany przyczyniły się ponadto do uspokojenia ruchu drogowego w tym rejonie poprzez przywrócenie ul. Piramowicza charakteru drogi lokalnej. Przed zmianami w większości przypadków wykorzystywana była jako skrót między al. Hallera a al. Zwycięstwa. Dzięki zmianom i ograniczeniu tranzytu wzrosło także bezpieczeństwo ruchu w pobliżu szkoły. Równocześnie obsługa komunikacyjna tego obszaru jest zapewniona przez przyległy układ drogowy – al. Hallera oraz al. Zwycięstwa.

Choć zmiany na ul. Piramowicza zwiększyły natężenie ruchu na końcowym odcinku al. Hallera i skrzyżowaniu z al. Zwycięstwa, to w tym przypadku kwestią nadrzędną jest bezpieczeństwo, czyli zdrowie i życie, które przy decyzjach dotyczących organizacji ruchu w mieście jest priorytetem.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP