Atrakcyjna wizualnie, nowoczesna i funkcjonalna

Rozstrzygnęliśmy konkurs architektoniczny na projekt koncepcyjny nowych wiat, na przystanki autobusowe i tramwajowe w Gdańsku. Na konkurs wpłynęła jedna praca spełniająca wszystkie jego warunki. Komisja doceniła jej jakość - walory wizualne zaprezentowanego projektu, jak również aspekty funkcjonalne.
Na grafice jest wizualizacja wiaty na przystanku przy Bramie Oliwskiej
Wizualizacja wiaty na przystanku Brama Oliwska
GZDiZ

Projekt koncepcyjny nowej gdańskiej wiaty, której autorem jest „Jacek Ryń Studio” z Gdyni zdobył II nagrodę w konkursie. Praca spełniała wszystkie wymagania regulaminowe konkursu. Wśród nich były przede wszystkim funkcjonalność konstrukcji wiaty, która powinna zapewniać komfort oczekiwania pasażerów na autobus czy tramwaj, ochrona przed warunkami atmosferycznymi, a także możliwość ustawienia wiaty na terenie o znacznym nachyleniu.

Koncepcyjna wiata jest konstrukcją modułową o szklanych ściankach i płaskim szklanym dachu. Projektant wskazał w swojej pracy dostosowanie dachu do różnych funkcji. Na jego powierzchni istnieje możliwość nasadzenia roślin i stworzenia zielonego przystanku, jak również instalacji paneli fotowoltaicznych. Mogłyby one zostać wykorzystane do ewentualnego zasilania modułu city-light.

Atutem projektu nowej wiaty jest jej dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, czy opiekunów dzieci w wózkach. Pod zadaszeniem wiaty znalazło się bowiem wystarczająco miejsca dla wózka inwalidzkiego czy dziecięcego. Ponadto rozkład jazdy umieszczono na dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wysokości, a ławki wyposażono w podłokietniki.

W koncepcyjnej wiacie przewidziano także możliwość instalacji dodatkowych elementów informacyjnych, np. czytnika e-papierowego i wyświetlania na nim rozkładów jazdy bądź informacji dla pasażerów.

Komisja konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele Rady Miasta Gdańska, Zarządu Transportu Miejskiego, Gdańskiego Zarządu Dróg i Ziele oraz przedstawiciele Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy, a także Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Centrum Designu w Gdyni wskazała również na te elementy koncepcji, które wymagałyby doprecyzowania pod kątem doboru rozwiązań technicznych. Jednym z nich jest kwestia posadowienia wiaty z wykorzystaniem punktowych fundamentów bądź płyty fundamentowej, a także odpowiedniego doboru materiałów wspornikowych konstrukcji. Jurorzy wskazywali również na konieczność bardziej szczegółowego opisania rozwiązania na odprowadzanie wód opadowych z płaskiego dachu. Zostaną one uwzględnione na etapie projektu technicznego.

Koncepcja zaproponowana przez projektanta stanowi punkt wyjścia dla dalszych prac projektowych, uwzględniających stronę ekonomiczną realizacji koncepcji oraz dobór rozwiązań technicznych dla konkretnych lokalizacji przystanków.

Autor nagrodzonej pracy otrzyma za nią nagrodę pieniężną w wysokości 25 tys. zł brutto. Łączna pula nagród przewidzianych w konkursie wynosiła 70 tys. zł brutto.

Protokół z prac komisji konkursowej

Wytyczne i koncepcja architektoniczna wiat przystankowych

Rysunek techniczny

Na grafie przedstawiono wizualizację wiaty na przystanku Hevelianum
Wizualizacja wiaty na przystanku Hevelianum
GZDiZ
Na grafice widoczna jest konkursowa koncepcja nowej gdańskiej wiaty przystankowej
Konkursowa koncepcja nowej gdańskiej wiaty przystankowej
GZDiZ

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP