Apelujemy o niekorzystanie z plenerowych siłowni i placów zabaw

W trosce o zdrowie mieszkańców Gdańska oraz profilaktykę w powstrzymywaniu koronawirusa zwracamy się z apelem o niekorzystanie z placów zabaw oraz siłowni plenerowych, znajdujących się na terenie naszego miasta.
Apel - siłownie i place zabaw

Na każdym z obiektów zamieścimy specjalne informacje z apelem o niekorzystanie z urządzeń oraz zabawek, znajdujących się na placach oraz siłowniach. Zamiast ćwiczeń na świeżym powietrzu zachęcamy do dbania o aktywność fizyczną w domu.

Plac zabaw w Parku Reagana
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

 

Siłownia plenerowa
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP