2 kwietnia br. kończy się okres dostosowawczy Uchwały Krajobrazowej Gdańska

2 kwietnia 2020 roku kończy się 24-miesięczny okres dostosowawczy Uchwały Krajobrazowej Gdańska. Do tego czasu przedsiębiorcy zobowiązani są do przystosowania swoich szyldów i nośników reklamowych do wymagań zawartych w Uchwale. Jednak ze względu na trwającą epidemię koronawirusa, spóźnialscy mogą liczyć na wyrozumiałość urzędników w egzekwowaniu zapisów Uchwały.
Demontaż reklam niezgodnych z Uchwałą Krajobrazową Gdańska
fot. Dariusz Słodkowski/GZDiZ

Obowiązujący od 20 marca na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii zmusił do przeorganizowania życia społecznego w wielu aspektach. Spowodował konieczność ograniczenia działalności wielu instytucji państwowych i samorządowych czy zmodyfikowania obowiązujących procedur.

W ostatnich tygodniach do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni trafia wiele pytań, czy trwająca epidemia koronawirusa spowoduje przedłużenie terminu obowiązywania okresu dostosowawczego Uchwały Krajobrazowej Gdańska. Wyjaśniamy, że wskazany pierwotnie termin końca okresu dostosowawczego, czyli 2 kwietnia 2020 roku zostanie utrzymany.

Uchwała Krajobrazowa Gdańska podjęta została na podstawie tych samych przepisów co miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Jej zmiana, w celu przedłużenia okresu dostosowawczego, wymaga długiej procedury - podjęcia uchwały inicjującej, przygotowania projektu, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz opinii, wyłożenia projektu, uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska oraz ogłoszenia. Przygotowanie uchwały zmieniającej zajęłoby nie mniej niż 4-5 miesięcy. We wrześniu (w optymistycznym wariancie) nie byłoby możliwe przedłużenie terminu, który dawno minął.

Reklamy niezgodne z Uchwałą Krajobrazową Gdańska
fot. Dariusz Słodkowski/GZDiZ

Epidemia to działanie siły wyższej, wobec której nie można przejść obojętnie. Proces dostosowania szyldów do wymogów Uchwały Krajobrazowej Gdańska nie może odbywać się wbrew zdrowemu rozsądkowi czy powodować zagrożenia zdrowia lub życia. Wprowadzone ograniczenia w poruszaniu sprawiają, że realizacja tego obowiązku, w niektórych przypadkach, jest niemożliwa. Analogicznie więc kontrola szyldów, do czasu ustania stanu epidemii, nie będzie realizowana.

Uchwała Krajobrazowa Gdańska powstała, aby uporządkować te nośniki reklamowe, które oszpecają miejski krajobraz - wielkoformatowe reklamy oraz wolnostojące konstrukcje reklamowe. Już dzisiaj widać w Gdańsku, jak ze ścian budynków usuwane są siatki reklamowe, a dźwigi demontują przyuliczne billboardy. Będziemy kontynuować te działania.

Przez minione 2 lata wielu przedsiębiorców podjęło trud zmiany swojego oznakowania - zaprojektowali nowe szyldy, przedłożyli dokumentację do zaopiniowania, uzyskali niezbędne pozwolenia, zlecili zakup oraz przystąpili do ich montażu. Przedsiębiorcy, którzy z uwagi na epidemię, potrzebują dodatkowego czasu mogą liczyć na zrozumienie w tej wyjątkowej sytuacji. Niezmiennie miejscy urzędnicy służą poradą oraz konsultacją przy planowanych zmianach. Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem strony internetowej: www.uchwalakrajobrazowagdanska.pl, Facebooka: facebook.com/uchwalakrajobrazowagdanska oraz pod nr telefonu: 58 55 89 525.

Reklamy niezgodne z Uchwałą Krajobrazową Gdańska
fot. Dariusz Słodkowski/GZDiZ

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP