Procedury spraw

UWAGA!

W związku z obostrzeniami wynikającymi z sytuacji epidemiologicznej Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zawiadamia, że karty zerowych opłat (pojazdy PHEV i N+), abonamentowe oraz zryczałtowane mieszkańców i działalności gospodarczej obowiązujące w Strefie Płatnego Parkowania wydawane są po złożeniu wniosku drogą elektroniczną na adres gzdiz@gdansk.gda.pl (ewentualnie pocztową lub do wrzutni w siedzibie GZDiZ ul. Partyzantów 36 – wejście główne).

W celu wykupienia kart opłat zryczałtowanych mieszkańca i działalności gospodarczej konieczne jest również wniesienie opłaty, w wysokości potwierdzonej przez upoważnionego pracownika GZDiZ.

W związku z powyższym prosimy o:

  1. złożenie wniosku i wpisanie do niego adresu e-mail i nr telefonu, na który powyższy pracownik przekaże informację o wysokości opłaty,
  2. a następnie, po uzyskaniu informacji od pracownika GDZiZ, wniesienie opłaty we wskazanej wysokości na konto bankowe nr 98 1240 1268 1111 0010 3860 1427 tytułem: opłata za kartę na pojazd nr rej. … .

Wystawione przez pracowników GZDiZ karty zostaną przesłane pocztą (korespondencja zwykła). Przewidywany okres wydania karty w chwili obecnej oceniany jest na około 14 dni.

Informacje szczegółowe dotyczące możliwości załatwienia oraz procedur poszczególnych spraw dostępne na stronie internetowej www.gzdiz.gda.pl w zakładce Załatw sprawę.

Strefa Płatnego Parkowania w Gdańsku
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Opłatę za postój w Strefie Płatnego Parkowania i/lub Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania można wnieść nie tylko jednorazowo, ale również w formie miesięcznego abonamentu.

Mieszkańcy, którzy posiadają zameldowanie w lokalach, znajdujących się wewnątrz poszczególnych sektorów SPP lub ŚSPP mogą nabyć karty opłaty zryczałtowanej mieszkańca. Z karty opłaty zryczałtowanej mogą również korzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą w lokalach usługowych zlokalizowanych w SPP lub ŚSPP.

Posiadacze pojazdów hybrydowych PHEV, a także osoby niepełnosprawne mogą korzystać z miejsc parkingowych w SPP i ŚSPP bezpłatnie. Warunkiem zwolnienia z konieczności płacenia za postój jest posiadanie aktualnej karty zerowej stawki opłaty dla pojazdów hybrydowych PHEV lub karty „N+” dla osób niepełnosprawnych – posiadaczy Karty Parkingowej wzoru europejskiego.

Poniżej znajdują się informacje dotyczące procedur wyrobienia poszczególnych kart wraz z cenami oraz formularze wniosków.

  1. Karta opłaty abonamentowej w Strefie Płatnego Parkowania
  2. Karta opłaty abonamentowej w Strefie Płatnego Parkowania i Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania
  3. Karta opłaty zryczałtowanej mieszkańca
  4. Karta opłaty zryczałtowanej działalności gospodarczej
  5. Identyfikator zerowej stawki opłat "N+"  
  6. Karta zerowej stawki opłat na pojazdy hybrydowe PHEV