Poradnik projektowania przestrzeni zabaw

Autor: Jacek Szymański

Jak projektując przestrzeń zabaw lub teren rekreacyjny wdrożyć ciekawe indywidualne rozwiązania, jak odnieść się do warunków otoczenia, jakie urządzenia zastosować, aby projekt okazał się atrakcyjny i jednocześnie poprawiał jakość przestrzeni publicznej?

Szukając odpowiedzi na te pytania Gdański Zarząd Dróg i Zieleni opracował „Poradnik projektowania przestrzeni zabaw”. Powstał on po to, aby pokazać mnogość ciekawych form przestrzeni zabaw, wskazać kierunki w tworzeniu tego typu przestrzeni w Gdańsku tak, aby były one dostępne dla wszystkich użytkowników, bezpieczne, trwałe, atrakcyjne wizualnie i programowo oraz zintegrowane z otoczeniem.

Poradnik ma inspirować do kreowania nowej jakości przestrzeni miejskiej. Jednym z jego celów jest zwiększenie świadomości znaczenia przestrzeni zabaw dla miasta i społeczności lokalnej oraz promowanie otwartości na współczesne rozwiązania projektowe. Opracowanie dotyczy głównie nowo projektowanych przestrzeni zabaw w mieście, znajdzie jednak zastosowanie także w przypadku modernizacji placów zabaw już istniejących na terenie Gdańska.

Plac zabaw w rejonie ul. Leśna Góra, Niedźwiednik
Plac zabaw w rejonie ul. Leśna Góra, Niedźwiednik
fot. GZDiZ

Poradnik przeznaczony jest dla projektantów i wykonawców przestrzeni zabaw świadczących usługi na rzecz jednostek miejskich, a także innych podmiotów działających w przestrzeni granic miasta, takich jak spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, deweloperzy oraz przedsiębiorcy. 

Teren rekreacyjny w rejonie WSB, Strzyża, Gdańsk
Teren rekreacyjny w rejonie WSB, Strzyża, Gdańsk
fot. GZDiZ

Z pełną treścią poradnika można zapoznać się wchodząc w plik zamieszczony pod artykułem.

Przykład naturalnego placu zabaw (szkic na potrzeby opracowania)
Przykład naturalnego placu zabaw (szkic na potrzeby opracowania)
GZDiZ

Do pobrania: