Rozstrzygnięcie konkursu ofert na prowadzenie sezonowych punktów handlowych - rozrywka

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr PU/5/2022 na oddanie w dzierżawę na okres od 01 czerwca 2022 r. lub od dnia podpisania umowy do 30 września 2022 r. tablic w udostępnionych lokalizacjach, z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowych punktów handlowych obsługi ruchu turystycznego - rozrywka
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na prowadzenie sezonowych punktów handlowych - rozrywka
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na prowadzenie sezonowych punktów handlowych - rozrywka
fot. GZDiZ

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - skan z podpisami