Widok I

Widok znajdujący się w pobliżu I Dworu przy ul. Polanki w Oliwie otwarty został 14 października 2016 roku.

Pierwszy Widok otwarty w ramach projektu „Spojrzenie na Gdańsk” znajduje się przy Dworze I, zwanym „Montbrillant” lub „Białą Górką”, mieszczącym się w Oliwie przy ul. Polanki 125.

Historia Dworu I sięga lat 40. XVII wieku (1642 lub 1647 roku). Z tego okresu pochodzi pierwsza wzmianka dotycząca posiadłości, mówiąca o zakupie przez Simona Schlepa gruntu od kowala Martena Kulika. W 1654 roku teren przeszedł w ręce rodziny Engelke, której przedstawiciele wybudowali parterowy dworek i urządzili ogród. W kolejnych latach dwór zmienił swoich właścicieli, a także swój wygląd i charakter. Za czasów Beniamina oraz Johanna Gotfryda Walterów wzniesiony został dwór murowany, a ogród zamieniono w park.

W 1740 roku posiadłość nabył Ernest Gottlieb von Dorn, zaś od końca XVIII do połowy XIX wieku należała ona do Joachima Wilhelma Weickmanna - rajcy i burgrabii gdańskiego. Obaj właściciele dokonali modyfikacji dworu, przebudowy parku, a także postawili nowe budynki. Za czasów Weickmanna dwór zyskał nazwę „Montbrillant”.

Od połowy XIX wieku właścicielami dworu byli Beata i Filip Hirsch, Max Jaguet, Wilhelm Martens, Alojzy Hoerschel i rodzina Mutzenbecherów. Od 1929 posiadłość znajdowała się w rękach Horsta Wunziga i stała się siedzibą oliwskiego towarzystwa strzeleckiego Bürgerschützenverein Oliva e.V.

Po II wojnie światowej w 1945 roku dwór decyzją Komisji Ustalania Nazw Miejscowych otrzymał oficjalną nazwę „Biała Górka” i został przejęty przez Lasy Państwowe. Obecnie teren Dworu I wraz z zabudowaniami i parkiem należy do Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku z siedzibą w Gdyni.

Do czasów współczesnych zachowały się klasycystyczny dworek z końca XVIII wieku, oficyna z mansardowym dachem z XVIII wieku oraz klasycystyczny pawilon ogrodowy. Stosunkowo dobrze zachował się też park dworski z czytelnym do dziś dawnym układem kompozycyjnym wraz ze starymi alejami lipowymi. Na terenie parku rośnie wiele ciekawych drzew, w tym dwa pomniki przyrody - najstarsza w Gdańsku topola biała oraz okazały trzystuletni dąb, przy którym ustawiono pamiątkowy głaz poświęcony zasłużonym gdańskim leśnikom, wśród nich prof. Leonowi Mroczkiewiczowi.

W latach 2003-2005 w dworze przeprowadzono prace remontowe dachów oraz elewacji. Kompleksowego remontu doczekał się również pawilon ogrodowy.

Widok z I Dworu, który otwarto w październiku 2016 roku zainaugurował projekt „Spojrzenie na Gdańsk”. W uroczystości otwarcia punktu widokowego wzięła udział delegacja Lasów Państwowych na czele z Nadleśniczym Nadleśnictwa Gdańsk Markiem Zemanem oraz Sławomirem Skrzypkiem - leśniczym Leśnictwa Matemblewo, na którego terenie znajduje się punkt widokowy. Imprezę otwarcia widoku uświetnił występ znakomitego gdańskiego saksofonisty i klarnecisty Jakuba Klemensiewicza.

Z punktu widać Zatokę Gdańska, fragmenty zabudowy Starej Oliwy, Przymorza oraz Zaspy.