Pomnik Świętopełka II - Księcia Pomorskiego

Pomnik współczesny przedstawiający popiersie Księcia Pomorskiego Świętopełka II Wielkiego. Pomnik odsłonięty w 1967 roku.

Wymiary

Podstawa: 115,50 cm x 115,50 cm x 19,00 cm

Postument: 70,00 cm x 75,00 cm x 215,00 cm

Popiersie wymiary max: 80,00 cm x 55,00 cm x 130,00 cm

Wysokość całości: 364,00 cm

Usytuowanie

Gdańsk – Oliwa, Park Oliwski przy ul. Opata Jacka Rybińskiego, południowa część Parku

Współrzędne: 54.24’35,6”N  18.33’38”E

Data odsłonięcia

1967 r.

Autor projektu/wykonawca

Inicjator budowy pomnika: Wydział Kultury Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku

Rzeźbiarz: Alfons Łosowski

Właściciel/opiekun

Urząd Miejski w Gdańsku

Administrator: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Opis

Współczesny pomnik w formie postumentu na podstawie z popiersiem przedstawiającym Świętopełka II Wielkiego. Postument  prostopadłościenny, wykonany z szarego granitu, z napisem kutym, wgłębnym o treści: ŚWIĘTOPEŁK II KSIĄŻE POMORSKI 1195 – 1266. Na postumencie znajduje się wykute z różowego granitu przedstawienie wizerunku Świętopełka II oparte na wizji artystycznej rzeźbiarza.

Świętopełk II był wybitnym politycznie namiestnikiem Pomorza Gdańskiego, potem księciem Pomorza Gdańskiego. Mimo prowadzonych licznych wojen w zmiennych sojuszach, charakterystycznych dla polityki w tym czasie (m.in. wojna z Prusami w sojuszu polsko-krzyżackim, sojusz z Prusami i Litwinami przeciwko książętom wielkopolskim i Krzyżakom, wojny z książętami wielkopolskimi Przemysłem i Bolesławem Pobożnym), za swoich rządów doprowadził do znacznego rozwoju gospodarczego Pomorza. Pod władzą Świętopełka II Gdańsk uzyskał prawa miejskie, sprowadził także do Gdańska zakon Dominikanów oraz Cystersek do Żarnowca i Cystersów do Bukowa koło Darłowa. Potrafił skutecznie wywalczyć i zachowywać niezawisłość swojego Księstwa.

 

 

Więcej z kategorii: