Pomnik poświęcony harcerkom i harcerzom Wolnego Miasta Gdańska pomordowanym w czasie II Wojny Światowej

Pomnik współczesny poświęcony harcerzom, którzy oddali swoje życie w czasie II wojny światowej oraz tym, którzy uczestniczyli w odbudowie wyzwolonego Gdańska. Pomnik odsłonięty w 2004 roku.

Wymiary

Wysokość całości: 180,00 cm

Średnica w najszerszym miejscu: 90,00 cm

Szerokość podstawy z kostki granitowej uformowanej w kształt korzeni max: 150,00 cm

Usytuowanie

Gdańsk – Stare Miasto, Skwer Harcerzy Polskich w byłym Wolnym Mieście Gdańsku, przy skrzyżowaniu ulic Hucisko i Wały Jagiellońskie.

Współrzędne: 54.21’4”N  18.38’43”E

Data odsłonięcia

07.04.2004 r.

Autor projektu/wykonawca

Rzeźbiarz: Marcin Plichta

Właściciel/opiekun

Administrator: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Opis

Współczesny pomnik z różowego granitu, w formie ściętego ukośnie drzewa, poświęcony harcerzom, którzy oddali swoje życie w czasie II wojny światowej oraz tym, którzy uczestniczyli w odbudowie wyzwolonego Gdańska. W monumencie przedstawiono realistycznie fragment drzewa, z odsłoniętą z kory częścią pnia, na której znajduje się graficzny rysunek pozłoconego Krzyża Harcerskiego oraz napis kuty, wklęsły, złocony o treści: W HOŁDZIE HARCERKOM I HARCERZOM POMORDOWANYM W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ, TYM KTÓRZY WSKRZESZALI Z RUIN NASZ GDAŃSK. INSTRUKTOROM, WYCHOWAWCOM POKOLEŃ MŁODZIEŻY HARCERSKIEJ, KTÓRZY ODESZLI NA WIECZNĄ WARTĘ. CZUWAJ! MIASTO GDAŃSK 2003. Podstawę pomnika stanowi nawierzchnia z drobnej kostki granitowej uformowana w kształt korzeni drzewa.

Związek Harcerstwa Polskiego (działający w czasie II wojny światowej pod kryptonimem konspiracyjnym Szare Szeregi) był jedyną organizacją skautingu światowego biorącą aktywny i zasadniczy udział w walkach konspiracyjnych swojego narodu.

Charyzmatycznym wychowawcą i organizatorem życia harcerskiego w Wolnym Mieście Gdańsku był komendant Chorągwi Gdańskiej Alf Liczmański. Po wybuchu wojny aresztowany w Gdyni, gdzie organizował ochotniczy, bojowy oddział harcerzy gdańskich. Przewieziony do obozu w Stutthofie został rozstrzelany 19 marca 1940 r.

 

 

Więcej z kategorii: