Pomnik Marii Konopnickiej

Współczesny pomnik poświęcony pamięci polskiej pisarki Marii Konopnickiej. Odsłonięty został w 1977 roku.

Wymiary

Postument: 75,00 cm x 75,00 cm x 75,00 cm

Wysokość figury: 220,00 cm

Wysokość całego pomnika: 295,00 cm

Usytuowanie

Gdańsk – Śródmieście, Skwer im. Polskich Harcerzy w byłym Wolnym Mieście Gdańsku przy ul. Wały Jagiellońskie, naprzeciwko Bramy Wyżynnej

Współrzędne: 54.21’24,3”N  18.38’44,22”E

Data odsłonięcia

1977 r.

Autor projektu/wykonawca

Ufundowany przez spółdzielnie zrzeszone w „Cepelii”.

Rzeźbiarz: Franciszek Duszeńko, prof. ASP w Gdańsku

Właściciel/opiekun

Administrator: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Opis

Współczesny pomnik poświęcony pamięci polskiej pisarki Marii Konopnickiej. W monumencie zobrazowana jest stojąca postać pisarki z książką w ręku. Figura przedstawiająca Marię Konopnicką jest odlana w brązie i umieszczona na sześciennym postumencie z jasnoszarego granitu, na którym, w części frontalnej, znajduje się tablica z napisem: MARIA KONOPNICKA 1842 - 1910. Tablica w 2017 roku zostało zamontowana w miejsce mosiężnych liter, które były notorycznie dewastowane.

Maria Konopnicka była polską pisarką okresu pozytywizmu, z obszernym dorobkiem literackim w kilku dziedzinach. Konopnicka tworzyła poezję (m.in. „Rotę” - wiersz, który stał się nieformalnym polskim hymnem patriotycznym), była również autorką nowel czy beletryzowanych reportaży. Konopnicka zajmowała się także publicystyką literacką i społeczną, szczególnie dotyczącą równouprawnienia obywatelskiego i ekonomicznego, była zaangażowana w działania na rzecz emancypacji kobiet. Tworzyła również literaturę dla dzieci, tłumaczyła dzieła włosko-, francusko- i niemieckojęzyczne. Konopnicka znana była z postawy patriotycznej, osobiście angażowała się w organizację międzynarodowego protestu przeciwko germanizacji w Prusach i pomoc dla uwiezionych przez władze carskie i ich rodzin oraz dla prześladowanych Polaków na Śląsku. W Gdańsku przebywała na wiosnę 1906 r., mieszkając w domu przy Targu Węglowym 11.

 

Więcej z kategorii: