Park Siennicki

Park Siennicki zlokalizowany jest pomiędzy ulicami Siennicką, Elbląską, Podwalną i Wygon

Park Siennicki należy do najmłodszych historycznych parków miejskich Gdańska. Powstał  w roku 1930. Założony wówczas teren zielony o powierzchni 1,6 ha zaplanowano jako park osiedlowy, a jego powstanie związane jest z pobliską zabudową mieszkaniową pochodzącą z tego samego okresu. Obecna ulica Siennicka (przed II wojną światową Breitenbachstrasse) łączy Śródmieście z Wyspą Portową oraz Dzielnicę Stogi z Górkami Zachodnimi. Dzięki oddaniu do użytku w 1912 roku Mostu Siennickiego oraz otwarciu linii tramwajowej na Stogi nastąpiła szybka urbanizacja tej części miasta. Spowodowało to potrzebę zapewnienia okolicznym mieszkańcom terenu rekreacyjnego.

Dzisiejszy Park Siennicki zachował układ przestrzenny z okresu międzywojennego oraz cenny drzewostan. Na szczególne wyróżnienie zasługują doskonale zachowane aleje z kasztanowców oraz topole we wschodniej części parku. W ostatnich latach powstały wygrodzone dobrze wyposażone placyki zabaw dla dzieci oraz stół do tenisa stołowego. Ponadto na wyposażenie parku składa się układ asfaltowych alejek spacerowych, ławki i kosze na śmieci. W centralnej części Parku Siennickiego powstała specjalna rabata w ramach programu „Gdańskie Motylówki” korespondującego z projektem „Gdańsk pomaga pszczołom”. Środkami do realizacji tego celu jest posadzenie w 21 lokalizacjach Gdańska 350 sztuk krzewów z gatunku Budleja Dawida. Przy każdej ze stref ustawione zostały tablice informacyjne.