Park im. Daniela Gralatha

Park im. Daniela Gralatha zlokalizowany jest między ulicami Marii Skłodowskiej-Curie, Mariana Smoluchowskiego a Traktem Konnym.

Park im. Daniela Gralatha, znany również pod nazwą „Parku Zielonego, czy Parku przy ul. Skłodowskiej-Curie”, został założony w 1970 roku jako park miejski. Powstał na terenie zamkniętego w 1956 roku, a zlikwidowanego w 1970 roku Cmentarza p.w. Św. Trójcy i zajmuje powierzchnię 3,1 ha.

Kompozycja Parku nawiązuje do stylu kaligraficznego, popularnego pod koniec XIX wieku. Założeniem stylu kaligraficznego jest adaptacja formy i kształtu parku w taki sposób, by imitował on naturę. O tym, że obecny Park im. Daniela Gralatha był w przeszłości cmentarzem świadczy natomiast  przebieg granic dawnych kwater grzebalnych wyznaczonych przez aleje lipowe. O historii tego terenu świadczy również kamienna tablica, upamiętniająca zlikwidowany cmentarz.

Park został gruntownie zmodernizowany w latach 2005-2006 ze środków EC „Wybrzeże” oraz dzięki dofinansowaniu przez Gminę Miasta Gdańska.

Zagospodarowanie parku obejmuje alejki spacerowe o nawierzchni wykonanej z kostki kamiennej i betonowej, placyki rekreacyjne, plac zabaw dla dzieci wraz z piaskownicą i urządzeniami zabawowymi, a także ławki, kosze na śmieci oraz tablice informacyjne. Park posiada także oświetlenie.

Szatę roślinną parku stanowi starodrzew pocmentarny, jak również skupiny niskich krzewów ozdobnych, trawniki, różanki i kwietniki sezonowe.

Daniel Gralath działał w administracji miejskiej - w 1738 roku został inspektorem opieki społecznej. 1754 roku wybrano go ławnikiem, cztery lata później rajcą. Największego zaszczytu dostąpił w 1763 roku, obejmując urząd burmistrza. Uczony był także współinicjatorem powstawnia w 1742 roku Towarzystwa Fizyki Doświadczalnej, przemianowanego w 1753 roku na pierwsze w Polsce Towarzystwo Przyrodnicze. Dzięki inicjatywie Gralatha Gdańsk zyskał także unikatową Wielką Aleję, złożoną z czterech rzędów lip holenderskich. 

Działacz zmarł 23 lipca 1767 roku. Został pochowany w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Jego pamięci poświęcono głaz okolicznosciowy, umieszczony na wysokości parku, pomiędzy szpalerami Wielkiej Alei.