Obiekt małej architektury: Makieta z brązu Wielkiej Synagogi

Współczesny obiekt w formie makiety z brązu nieistniejącego budynku Wielkiej Synagogi zbudowanej w Gdańsku w 1887 roku w miejscu obecnej ulicy Bogusławskiego. Makietę odsłonięto 8 października 2018 roku.

Wymiary

Całkowita wysokość obiektu (makieta wraz z podestem): 150cm.

Zewnętrzne wymiary poziome (podest w rzucie): 60x97cm

Wysokość makiety synagogi: 72cm.

Zewnętrzne wymiary poziome makiety: 77,15x36cm.

Usytuowanie

Gdańsk, Główne Miasto, przy ul. Bogusławskiego, w odległości 2,35 m od istniejącego ciągu pieszego (chodnika) prowadzącego do budynku Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego

Data odsłonięcia

8 października 2018

Autor projektu/Wykonawca

Inicjator budowy pomnika: Fundacja Gdańska, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Gdańsku, Gdański Teatr Szekspirowski

Autor projektu: Michał Wysocki

Wykonawca projektu i odlewu: StanWys Atelier Wrocław

Właściciel/opiekun

Administrator: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Opis

Współczesny obiekt w formie makiety z brązu Wielkiej Synagogi, obiektu powstałego w 1887 roku i działającego do 1939 roku, rozebranego w maju/czerwcu 1939 roku przez niemieckich nazistów. Makieta wykonana w skali 1:70 umieszczona jest na cokole o wysokości 72cm, którego górną część stanowi granitowa płyta. Cokół wykonany jest z monolitycznego bloku żelbetowego stanowiącego element konstrukcyjny dla czterech granitowych płyt będących zewnętrznymi okładzinami ww. podestu. Mocowanie odlewu makiety budynku synagogi jest przy pomocy kotew/bolców osadzonych w otworach nawierconych w granitowej płycie postumentu. Z czterech stron cokołu na ww. płytach granitowych okładziny umieszczona jest inskrypcja w języku polskim, hebrajskim, angielskim oraz niemieckim:

Tu stała Wielka Synagoga, otwarta 15.09.1887 z inicjatywy przewodniczącego Gdańskiej Gminy Synagogalnej Gustava Davidsohna i rabina Cosmana Wernera, dom modlitewny gdańskich Żydów, symbol ich zjednoczenia i wielowiekowej obecności w Gdańsku. W maju i czerwcu 1939 została rozebrana przez niemieckich nazistów.

Na górnej płycie cokołu jest umieszczona tabliczka z informacją w języku Braille’a.

Model Wielkiej Synagogi  ma o pozwolić osobom niewidomym i niedowidzącym poznać formę architektoniczną unikalnego, nieistniejącego gdańskiego zabytku.

Więcej z kategorii: