Forma przestrzenna poświęcona Cyprianowi Kamilowi Norwidowi

Współczesny pomnik w formie 8-bocznej kolumny z rzeźbą abstrakcyjną na szczycie poświęcona Cyprianowi Kamilowi Norwidowi. Pomnik odsłonięto w 1964 roku.

Wymiary

Wysokość kolumny: 240,00 cm

Wymiary rzeźby max: 100,00 cm x 85,00 cm x 70,00 cm

Wymiary cokołu: 55,00 cm x 78,00 cm x 78,00 cm

Wysokość całości obiektu: 395,00 cm

Usytuowanie

Gdańsk – Wrzeszcz, skwer przy ul. Klonowej

Współrzędne: 54.22’49”N    18.36’14”E

Data odsłonięcia

1964 r.

Autor projektu/wykonawca

Rzeźbiarz: Alfons Łosowski

Właściciel/opiekun

Administrator: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Opis

Współczesny pomnik w formie 8-bocznej kolumny z polerowanego granitu na cokole w formie ściętego ostrosłupa. Na szczycie kolumny znajduje się granitowa rzeźba abstrakcyjna. Kolumna stoi na cokole betonowym z okładziną granitową z napisem o treści: „LEGENDA”. NORWIDOWI AUTOR RZEŹBY ALFONS ŁOSOWSKI. ROK POWSTANIA 1964. Pomnik stoi na kwietniku na skwerze przy ul. Klonowej.

Cyprian Kamil Norwid (1821-1883) jest uznawany za jednego z czterech największych poetów polskich. Jego twórczość zbyt trudna, a w konsekwencji, niedoceniona i prawie nieznana współczesnym, została całkowicie zapomniana po jego śmierci. Został ponownie odkryty w okresie Młodej Polski i popularyzowany przez Zenona Przesmyckiego –  Miriama. W Polsce powojennej poezja Norwida została odkryta jeszcze raz, jako teksty poezji śpiewanej m.in w twórczości Czesława Niemena.

Alfons Łosowski ukończył wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Po wojnie uczestniczył w odbudowie zabytków  Gdańska, wykonując rekonstrukcje zniszczonych rzeźb m.in. figury króla Zygmunta Augusta z wieży ratuszowej. Twórca  licznych pomników gdańskich i rzeźb plenerowych, rozpoznawalny ze względu na charakterystyczny styl cechujący się syntetyczną formą i wykorzystaniem jako środka ekspresji artystycznej naturalnej, organicznej faktury materiału kamiennego. Inne rzeźby Alfonsa Łosowskiego na terenie Gdańska to m.in. pomniki Świętopełka i Mściwoja w Parku Oliwskim, pomnik Norwida „Legenda” we Wrzeszczu oraz rzeźby plenerowe na terenie Parku Oruńskiego i Starego Miasta.

Więcej z kategorii: