PP - Dział Projektowania Przestrzeni Publicznej

Dział Projektowania Przestrzeni Publicznej zajmuje się tworzeniem i wprowadzaniem standardów estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej Miasta Gdańska.

Dane kontaktowe:

Adres biura: ul. Partyzantów 36, budynek D, pok. 27, 29, 30
Godziny pracy:

Poniedziałek - piątek od 7.00-15.00

Adres e-mail:

gzdiz-pp@gdansk.gda.pl

Kierownik działu:

Marta Gibczyńska, tel.: 58 52 44 615, e-mail: marta.gibczynska@gdansk.gda.pl

p.o. Zastępcy kierownika działu:

Michał Bielewicz, tel.: 58 52 44 613, e-mail: michal.bielewicz@gdansk.gda.pl

Tematy najważniejszych spraw do załatwienia:

Sprawy dotyczące dzielnic - Brzeźno, Chełm, Jasień, Krakowiec-Górki Zachodnie, Letnica, Młyniska, Oliwa, Olszynka, Orunia Górna, Orunia-Św. Wojciech-Lipce, Przeróbka, Przymorze Małe, Przymorze Wielkie, Rudniki, Stogi, Śródmieście, Ujeścisko-Łostowice, Wyspa Sobieszewska, Zaspa Młyniec, Zaspa Rozstaje, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, VII Dwór: tel. 58 52 44 613
(pon., wt., śr., pt.)
Sprawy dotyczące dzielnic - Aniołki, Brętowo, Kokoszki, Matarnia, Osowa, Piecki-Migowo, Siedlce, Strzyża, Suchanino, Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Wzgórze Mickiewicza: tel. 58 52 44 615
(pon., wt., śr., pt.)

Sprawy dotyczące zieleni miejskiej w pasie drogowym oraz projektów terenów rekreacyjnych:

tel. 58 52 44 616

Sprawy dotyczące estetyki infrastruktury teletechnicznej, Projekt Fasady OdNowa:

tel. 58 52 44 616
(pon., wt., śr.)

Prezentacja działu:

Do zadań Działu Projektowania Przestrzeni Publicznej należy:

 • Opracowywanie, monitorowanie i aktualizacja zasad zagospodarowania przestrzeni publicznej, w tym małej architektury, nawierzchni, infrastruktury technicznej i zieleni,
 • Opiniowanie projektów realizowanych w obrębie przestrzeni publicznej, w tym projektów zieleni,
 • Opracowywanie projektów zagospodarowania przestrzeni publicznej, w tym projektów zieleni,
 • Organizowanie konkursów na zagospodarowanie przestrzeni publicznej, w tym projektów zieleni,
 • Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji projektowych oraz realizacje projektów zagospodarowania przestrzeni publicznych, w tym zieleni,
 • Koordynowanie działań wydziałów i jednostek organizacyjnych Miasta mających na celu zapewnienie spójności i wysokiego poziomu estetyki przestrzeni publicznej,
 • Inicjowanie działań mających na celu poprawę jakości przestrzeni publicznej,
 • Tworzenie i aktualizacja katalogi elementów zagospodarowania przestrzeni publicznej do stosowania na terenie Gdańska,
 • Tworzenie i aktualizacja standardów projektowania przestrzeni publicznej do stosowania na terenie Gdańska,
 • Współpraca z jednostkami pomocniczymi Miasta, organizacjami społecznymi i grupami inicjatywnymi na rzecz poprawy jakości przestrzeni publicznej,
 • Kształtowanie świadomości obywatelskiej w zakresie ładu przestrzennego i architektonicznego miasta,
 • Organizowanie i prowadzenie warsztatów projektowych, procesów partycypacyjnych oraz badań opinii mieszkańców w zakresie rozwiązań dotyczących przestrzeni publicznej,
 • Wnioskowanie o wprowadzanie w sporządzanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i innych opracowaniach planistycznych zapisów dotyczących zasad zagospodarowania przestrzeni publicznej,
 • Współdziałanie z innymi organami oraz podmiotami zewnętrznymi w celu przeciwdziałania degradacji przestrzeni publicznej.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się:

 • jakie wzory elementów małej architektury (tj. m.in. ławek, koszy na odpadki, stojaków rowerowych, słupków wygrodzeniowych) stosowane są w poszczególnych dzielnicach Miasta Gdańska,
 • jaki rodzaj oświetlenia należy zastosować dla poszczególnych ulic, ciągów pieszych, rowerowych,
 • jaki wygląd powinny mieć elementy infrastruktury technicznej naziemnej (w tym m.in. szafki oświetleniowe, hydranty) na terenach znajdujących się we własności Miasta Gdańska oraz w jakich miejscach je lokalizować,
 • jaki materiał nawierzchni ulic, chodników czy ciągów pieszo-jezdnych należy stosować dla inwestycji znajdujących się na terenie będącym własnością Miasta Gdańska,
 • o możliwości wykonania muralu na budynku, będącym we własności Miasta Gdańska. W przypadku murali na obiektach inżynierskich (np. filarach estakady, murach oporowych) wnioski należy kierować do Działu Obiektów Inżynierskich.

- prosimy o kontakt.