Winieta 1
Przebudowa ul. Obotryckiej
Podpisano umowę na przebudowę ulicy Obotryckiej. Prace potrwają 6 miesięcy. Ulica Obotrycka zyska w tym roku nową nawierzchnię z kostki betonowej.

Zakres inwestycji zakłada, że na odcinku Obotryckiej, od ul. Mściwoja II do istniejącej już jezdni, powstanie ciąg, po którym poruszać się będą mogły zarówno samochody, jak i piesi. Teren po obu stronach jezdni zostanie utwardzony.

Wzdłuż ulicy przewidziana jest także budowa oświetlenia i sieci kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z pasa drogowego będą odprowadzane za pośrednictwem 7 wpustów deszczowych do kanalizacji deszczowej. Inwestycja obejmie odcinek liczący około 250 metrów.

Przetarg na realizację zadania wygrała firma Szelbruk z Sierakowic. Koszt inwestycji to ok.  679 tys. złotych. Inwestycja jest współfinansowanie przez spółkę Obotrycka Sp.z.o.o, która przeznaczyła na ten cel 350 tys. złotych. Prace zakończą się 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

W imieniu Gminy Miasta Gdańska zadanie koordynuje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska.

Szczegóły realizacji przebudowy ul. Obotryckiej znajdują się na stronie internetowej Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska