Nasz profil na Facebook
Strefa Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście

Identyfikator GM upoważniający do wjazdu do Strefy Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście

Zarządzenie Nr 960/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 czerwca 2018 r.

Osoby posiadające Kartę Parkingową osób niepełnosprawnych Wzoru Europejskiego, mogą wjeżdżać poza znak B-1 ‘Zakaz ruchu w obu kierunkach’ (to znak graniczny Strefy Ograniczonej Dostępności). Karty te nie zwalniają jednak z obowiązku opłacenia postoju pojazdu na drodze publicznej (z wyłączeniem miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych gdzie na podstawie Karty Parkingowej osoby niepełnosprawnej nie wnosi się opłat obowiązujących w SPP).

W przypadku zaparkowania pojazdu poza drogą publiczną w Strefie Ograniczonej Dostępności (np. na podwórku) opłat nie wnosi się.

 

Podstawa prawna: Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr XXXII/680/12 dot. Strefy Płatnego Parkowania z dnia 29 listopada 2012r. oraz  Zarządzeniem Nr 960/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 czerwca 2018 r


 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni