Nasz profil na Facebook
37 Pomnik Papieża Jana Pawła II i prezydenta Ronalda Reagana

 

PODSTAWOWE INFORMACJE:

USYTUOWANIE:

Gdańsk-Przymorze, Park Prezydenta Ronalda Reagana
54.25’0”N  18.36’16”E

WYMIARY:

Wysokość całości max: 220,00 cm
Wymiary maksymalne przestrzeni zajmowanej przez rzeźby: 160,00 cm x 100,00 cm

DATA ODSŁONIĘCIA:

14. 07. 2012 r.
15. 08. 2012 r. poświęcenie pomnika przez abp. Sławoja Leszka  Głódzia

AUTOR PROJEKTU/WYKONAWCA:

Rzeźbiarze: Stanisław Milewski, Bogusław Szycik
Projekt pomnika oparty jest na zdjęciu Papieża i Prezydenta spacerujących po parku w Miami na Florydzie 10 września 1987 r.- zdjęcie wykonał Scott Stewart z Associated Press
Pomnik powstał z inicjatywy Stowarzyszenia ”Godność”.

WŁAŚCICIEL/OPIEKUN:

Administrator: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
We wrześniu 2012 r. Stowarzyszenie „Godność” aktem darowizny przekazało pomnik miastu Gdańsk

OPIS:

Monument współczesny upamiętniający  spotkanie w Miami papieża Jana Pawła II i prezydenta Stanów Zjednoczonych Ronalda Reagana. Pomnik został zrealizowany jako rzeźbiarskie, pełno przestrzenne, naturalistyczne, przedstawienie postaci papieża i prezydenta. Obie figury, odlane w brązie, stoją na poziomie chodnika, umocowane w podłożu betonowym, pokrytym nawierzchnią z drobnego grysu kamiennego na spoiwie syntetycznym.

Obok rzeźb, na 3 niskich cokołach betonowych, znajdują się tablice marmurowe w ułożeniu pulpitowym z napisami kutymi, wypukłymi o treści:
1/ WDZIĘCZNI ZA NIEPODLEGŁOŚĆ POLACY,
2/ Papież Jan Paweł II Prezydent Ronald Reagan Floryda Miami  10 września 1987 r., pomnik wykonany na podstawie zdjęcia Scotta Stewarta Associated Press
3 / Fundatorzy: Kasy Kredytowe SKOK Miasto Gdańsk, Stowarzyszenie ”Godność” lipiec 2012

Informacja uzupełniająca o upamiętnionym wydarzeniu /osobie

Idea pomnika odnosi się do osobistej relacji papieża Jana Pawła II i  prezydenta Ronalda Reagana;  ich współpraca nie była sformalizowana, ale  łączyła ich  wspólnota idei i celów,  zaangażowanie w kwestie wolności, godności człowieka a także stosunek do komunizmu i wizja uwolnienia Polski i Europy od systemu totalitarnego.

Została podjęta współpraca, która polegała między innymi na wzajemnym informowaniu się, w tym dostarczaniu Watykanowi analiz sytuacji w bloku socjalistycznym przygotowywanych  przez wywiad amerykański, konsultacjach strony amerykańskiej z Watykanem szczególnie w  oparciu o informacje z Polski. Ponadto zapadła decyzja wspierania „Solidarności”, polskiego ruchu społecznego, wspartego ideałami religijnymi.  Spotkanie w Miami było jednym ze spotkań mających, jak się okazało, znaczący wpływ na bieg historii, magazyn „Time” określił wspólnotę działań mianem „Świętego sojuszu” ( The Holy Alliance).1. 
[2171535 bajtów]

2. 
[1512895 bajtów]

3. 
[1824113 bajtów]
 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni