Nasz profil na Facebook
Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej

1. Warunkiem ponownego wykorzystywania informacji publicznej jest:

  1. obowiązek zamieszczenia informacji o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
  2. obowiązek dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
  3. obowiązek informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
  4. podmiot uprawniony do ponownego wykorzystania informacji publicznej jest uprawniony do ponownego wykorzystania informacji publicznej w takim zakresie, w jakim przysługiwało to Gdańskiemu Zarządowi Dróg i Zieleni,
  5. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publicznej będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Gdańskiemu Zarządowi Dróg i Zieleni,
  6. odpowiedzialność Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni za udostępnienie i przekazanie informacji publicznej ograniczona jest do rzeczywiście poniesionej i udokumentowanej szkody,
  7. wyłączona jest odpowiedzialność Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

2. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni uprawniony jest nałożyć opłatę za udostępnienie na wniosek informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

3. Nakładając opłatę uwzględnia się:

  • koszt przygotowania informacji publicznej,
  • koszt przekazania informacji publicznej (koszt przesyłki),
  • inne koszty związane z nietypowymi wnioskami.

 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni