Nasz profil na Facebook
50 Kompozycja przestrzenna pięciu rzeź Alfonsa Łosowskiego

 

PODSTAWOWE INFORMACJE:

USYTUOWANIE:

Gdańsk-Oliwa, staw nr 4, „Subisława”, między ulicami Pomorską, Subisława, Beniowskiego i Kupały
54.24’57,7”N  18.34’25,7”E

WYMIARY:

Książę :        173,00 cm (wys.)  x  57,00 cm  x 50,00 cm
Lotos  :         187,00 cm (wys.)  x  88,00 cm  x 50,00 cm
Abstrakcja:   176,00 cm (wys.)  x  56,00 cm  x 35,00 cm
Centaur :      160,00 cm (wys.)  x 113,00 cm  x 41,00 cm

DATA ODSŁONIĘCIA:

Czas powstania: 1963 r.
2003-2007 - odsłonięcie na zieleńcu przy stawie  „Subisława”

AUTOR PROJEKTU/WYKONAWCA:

Rzeźbiarz:  Alfons Łosowski

WŁAŚCICIEL/OPIEKUN:

Administrator: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

OPIS:

Kompozycja przestrzenna 5 rzeźb Alfonsa Łosowskiego powstawała 2-etapowo w latach 2003-2007. Pierwotnie jako pojedyncza, została ustawiona rzeźba  „Fregata” ( nr 52 inwent.). Cztery pozostałe rzeźby, Książę, Lotos, Centaur i Abstrakcja zostały dołączone w drugim etapie. Wszystkie rzeźby pochodzą ze zlikwidowanych zieleńców na terenie Starego i Głównego Miasta. Rzeźby zostały ustawione po stronie północnej stawu „Subisław” znajdującego się między ulicami Pomorską, Subisława, Beniowskiego i Kupały. Obiekty wykonane są z głazów granitowych i wykazują cechy charakterystyczne dzieł Alfonsa Łosowskiego, t.j. mają zwartą syntetyczną formę a  ingerencja rzeźbiarska podkreśla jakość kamiennego tworzywa. Wszystkie rzeźby są ustawione na gruncie; przed rzeźbami leżą tablice granitowe z tekstem identyfikującym  tytuł (Książę, Lotos, Centaur, Abstrakcja) i autora:  „ALFONS ŁOSOWSKI” oraz datę powstania dzieł: „1963 R.”

Obiekty ustawione są w następującej kolejności:

Fregata     – współczesny obiekt rzeźbiarski. Rzeźba otwierająca zespół 4 dekoracyjnych, plenerowych form rzeźbiarskich (Książę, Lotos, Abstrakcja, Centaur). Pierwotnie była postawiona  jako pojedyncza rzeźba. Wykonana jest z dwóch głazów granitowych, stoi bezpośrednio na gruncie na podstawie cementowej ukrytej w ziemi. Przed rzeźbą w gruncie tablica granitowa z tekstem identyfikującym  tytuł: Fregata  i autora:  „ALFONS ŁOSOWSKI” oraz datę powstania dzieł: „1963 R.”
Książę       –  rzeźba złożona z dwóch kamieni, górna część z ciemnoszarego granitu ze stylizowanym rysunkiem twarzy, dolna z jasnoszarego granitu; obiekt bez cokołu, na podstawie ukrytej w gruncie
Lotos         –  rzeźba złożona z dwóch kamieni, górna część z ciemnoszarego granitu to forma abstrakcyjna nawiązująca formą do pąka kwiatowego, dolna- z jasnoszarego granitu w kształcie prostopadłościennym z wyoblonymi krawędziami; obiekt bez cokołu, na podstawie ukrytej w gruncie
Centaur     –  rzeźba z czterech kamieni granitowych; dwa dolne tworzą nogi postaci centaura, środkowy - korpus, na którym umieszczona jest owalna głowa z płytkim rysunkiem twarzy; obiekt bez cokołu, na podstawie ukrytej w gruncie
Abstrakcja –  rzeźba z ciemnoszarego granitu  na cokole,  w kształcie walca, z jasnoszarego granitu; obiekt bez cokołu, na podstawie ukrytej w gruncie

Informacja uzupełniająca o upamiętnionym wydarzeniu /osobie

Alfred Łosowski ukończył wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Po wojnie uczestniczył w odbudowie zabytków  Gdańska wykonując rekonstrukcje zniszczonych rzeźb m.in. figury króla Zygmunta Augusta z wieży ratuszowej. Twórca  licznych pomników gdańskich i rzeźb plenerowych, rozpoznawalny ze względu na charakterystyczny styl cechujący się syntetyczną formą i wykorzystaniem jako środka ekspresji artystycznej naturalnej, organicznej faktury materiału kamiennego. Realizacje w Gdańsku m.in.: pomniki Świętopełka i Mściwoja w Parku Oliwskim, pomnik Norwida (Legenda)we Wrzeszczu, oraz rzeźby plenerowe na terenie Starego Miasta i parku Orunia.1. 
[2013178 bajtów]

2. 
[2080338 bajtów]

3. 
[2000909 bajtów]

4. 
[2148209 bajtów]
 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni