Nasz profil na Facebook
11 Pomnik Króla Jana III Sobieskiego
Nr Kolejny:0

 

PODSTAWOWE INFORMACJE:

USYTUOWANIE:

aktualne: Gdańsk-Stare Miasto, centralna część Targu Drzewnego; na osi wschód zachód

54.21’7”E   18.38’54”E

historyczne: Lwów, oś  centralna   Wałów   Hetmańskich,  między  ulicami Legionów i Hetmańską

WYMIARY:

Wysokość figury wraz z podstawą: 3,65 m
wysokość całkowita (figura+cokół): 6,50 m
Szerokość/długość (wymiary największe):
figura: 1,50 m  x 3,00 m
cokół korpus: 2,40 m  x 3,40 m
baza cokołu: 3,00 m  x 4,00 m

DATA ODSŁONIĘCIA:

20. 11. 1898 r. we Lwowie (odsłonięcie w pracowni 1897)
26. 06. 1965 r. w Gdańsku 

AUTOR PROJEKTU/WYKONAWCA:

Projekt rzeźbiarski –  Tadeusz Barącz, Lwów
Wykonanie odlewu – firma Artur Krupp, Wiedeń
Prace kamieniarskie – pracownia rzeźbiarska Juliana Markowskiego, Lwów 

WŁAŚCICIEL/OPIEKUN:

Administrator: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

OPIS:

Historyczny pomnik poświęcony pamięci króla  polskiego  Jana  III Sobieskiego, zmontowany w 1898 r. we Lwowie, a w 1965 r. w Gdańsku.

W monumencie zobrazowana jest postać  króla  na  koniu, na cokole  kamiennym  z   dekoracją   rzeźbiarską  i  tablicami  inskrypcyjnymi. Całość pomnika eksponowana na kamiennej 1-stopniowej podstawie stojącej  na  4-stopniowym kamiennym podium.

Figura jest cienkościennym odlewem z brązu; cokół to konstrukcja murowana z  piaskowca  w  kolorze ciepło szarym, na wewnętrznym trzonie betonowym.

Pomnik, neobarokowy w formie, jest zrealizowany w duchu sztuki historyzującej.

Postać Jan III Sobieski została przedstawiona w polskim stroju szlacheckim  tj w żupanie i kontuszu z odrzuconymi rękawami, hajdawerach i miękkich butach z pofałdowanymi cholewami, z głową okrytą czapką z otokiem futrzanym i z piórem przypiętym broszą do czapki. Król lewą ręką trzyma cugle, prawą unosi buławę, koń spina się do skoku nad fragmentami szańców, połamanym kołem, buńczukiem i lufą armatnią.

Na podstawie posągu od strony północnej znajduje się napis:

Tadeusz Barącz Sc. 1897 r.

Wysoki, kamienny cokół został zbudowany na planie prostokąta z półkolistymi zamknięciami na krótszych bokach. Cokół zamyka w górnej części gzyms wieńczący z rozbudowanym profilem  oraz fryz z płaskorzeźbioną dekoracją przedstawiającą kartusze na przemian z koronami opartymi na panopliach. Na środkowej części korpusu znajdują się tablice inskrypcyjne, od strony południowej z napisem:

KRÓLOWI JANOWI III
MIASTO LWÓW
MDCCCXCVIII

 od strony północnej tablicę z 20 nazwami pól bitewnych z datami:

PODHAJCE

KRASNOBRÓD CHOCIM WOJNIKÓW  JAZŁOWIEC

1667

 1672  1673 1676  1684

BRACŁAW

NIEMIRÓW BAR ŻURAWNO  ŻWANIEC

1671

  1672     1674 1676        1684

MOHYLÓW

KOMARNO LWÓW WIEDEŃ JASSY
1671  1672 1675 1683  1686

KALNIK

KAŁUSZ TREMBOWLA PARKANY SUCZAWA
1671 1672  1675 1683 1691

Na krótszych bokach korpusu znajdują się herby: od zachodu 5-ciopolowa  królewska tarcza herbowa z koroną, od wschodu - herb Sobieskich Janina. Korpus cokołu w dolnej części zakończony jest gzymsem.

Informacja uzupełniająca o upamiętnionym wydarzeniu /osobie

Pomnik został ufundowany przez miasto Lwów. Postać króla była symbolem sprawnie rządzonego i odnoszącego sukcesy, niepodległego państwa polskiego, dodatkowo sentyment wzmacniał fakt, że Sobieski był królem pochodzącym z okolic Lwowa (urodzony w Olesku, w tamtych też stronach znajdowały się jego majątki).

W 1950 r. władze rosyjskie przekazały pomnik władzom polskim; został przeniesiony ze Lwowa do warszawskich Łazienek, gdzie stał przez 16 lat. Ostatecznie trafił do Gdańska. Oryginalna tablica z tekstem "Królowi Janowi III miasto Lwów" , była ukrywana i została zamontowana dopiero w 1989 r. Oryginalnych brązowych tablic kartusza nie zamontowano, prawdopodobnie znajdują się ukryte wewnątrz cokołu.1. 
[1305617 bajtów]

2. 
[1738918 bajtów]

3. 
[1577178 bajtów]

4. Pomnik Jana III Sobieskiego 
[5597138 bajtów]

5. Pomnik Jana III Sobieskiego 
[5286042 bajtów]

6. Pomnik Króla Jana III Sobieskiego 
[295598 bajtów]

7. Pomnik Króla Jana III Sobieskiego 
[272712 bajtów]

8. Pomnik Króla Jana III Sobieskiego 
[139549 bajtów]

9. Pomnik Króla Jana III Sobieskiego 
[886692 bajtów]
 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni