Nasz profil na Facebook
5 Cmentarz Żołnierzy Radzieckich - Pomnik Wdzięczności

 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE:

USYTUOWANIE:

Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Gen. A. Giełguda, nieopodal Bramy Oliwskiej

WŁAŚCICIEL/OPIEKUN:

Administrator: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni (poza mogiłą zbiorową Pocztowców)

OPIS:

Pomnik monumentalny złożony z wielu obiektów lub elementów (ściana pamięci wykonana z betonu pokryta tynkami szlachetnymi, tablice memorialne z granitu, gwiazdy z laminatu).

Założony na terenie dwanego cmentarza bezwyznaniowego w latach 1946-1947.

Główne elementy przestrzenne założenia:

  • Ściana Pamięci,
  • Obelisk o wysokości 17 m (46,2 m.n.p.m.), 
  • Rzeźba grupowa figuralna z brązu (wys. 5 m) przedstawiająca matkę żołnierza radzieckiego i matkę żołnierza polskiego,
  • Krzyż memorialny kamienny posadowiony w czołowej części pola gwiazd w 1996 roku,
  • Ściana memorialna z nazwiskami poległych żołnierzy usytuowana na granicy mogił zbiorowych, pola gwiazd i placu apelowego,
  • Pole Gwiazd to ok. 1000 szt. gwiazd z laminatu (pierwotnie gwiazdy byly metalowe, sukcesywnie były wymieniane na laminatowe). Pole obejmuje trzy zbiorowe mogiły żołnierskie.


1. Cmentarz Żołnierzy Radzieckich 
[287112 bajtów]

2. Cmentarz Żołnierzy Radzieckich 
[398588 bajtów]

3. Cmentarz Żołnierzy Radzieckich 
[410832 bajtów]

4. Cmentarz Żołnierzy Radzieckich 
[354060 bajtów]

5. Cmentarz Żołnierzy Radzieckich 
[366070 bajtów]

6. Cmentarz Żołnierzy Radzieckich 
[391629 bajtów]

7. Cmentarz Żołnierzy Radzieckich 
[313745 bajtów]

8. Cmentarz Żołnierzy Radzieckich 
[376067 bajtów]

9. Cmentarz Żołnierzy Radzieckich 
[354265 bajtów]

10. Cmentarz Żołnierzy Radzieckich 
[220490 bajtów]
 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni