Nasz profil na Facebook
Park im. Traugutta

Park im. Traugutta w Gdańsku-Wrzeszczu

Park miejski o pow. ok.  1,3 ha położony między ul. Traugutta  a terenami  klubu sportowego „Lechia”. Założony w latach siedemdziesiątych XX wieku na części terenu po dawnym  wielowyznaniowym  cmentarzu urnowym   funkcjonującym  w latach 1914-1966. Nieistniejący już cmentarz zwany pierwotnie  „Gajem Urn”   (niem. Urnenhain), został zakomponowany jako wielotarasowy ogród  publiczny (Gaj),  będący jednocześnie cmentarzem urnowym. Teren parku  zachował  pierwotny układ kompozycyjny dawnego cmentarza urnowego,  z wyraźnie widocznym zespołem  tarasów oraz  zachowaną  do dziś, główną aleją lipową biegnącą od strony ul. Smoluchowskiego w kierunku dawnej kaplicy i krematorium, obecnie (po przebudowie kaplicy) prawosławnej  cerkwi  katedralnej pod wezwaniem Św. Mikołaja  Cudotwórcy.

Na wyposażenie parku  składają  się alejki  spacerowe o charakterze żwirowym, z układem schodów i tarasów, ławki  oraz  kosze na śmieci. Park w zasadniczej części posiada nawierzchnię trawiastą,  którą porastają drzewa i krzewy. Na uwagę zasługują rosnące  w szpalerach lipy,  liczne stare brzozy rosnące samotnie lub w grupach. W  sąsiedztwie głównej alei uwagę zwraca  piękny egzemplarz buka czerwonego. W parku rosną też żywotniki, klony, sosny i krzewy ozdobne a wzdłuż ul. Traugutta,  stanowiącej  granice parku, stare kasztanowce. 

 Za cerkwią wzdłuż ogrodzenia   K.S. ”Lecha”   można dojść  na tzw. Górę Wodociągową zwaną w przeszłości  Górą Szubieniczną  do kompleksu rekreacyjnego  położonego w sąsiedztwie dawnego zbiornika wody pitnej  „Sobieski”. Część wspomnianego kompleksu rekreacyjnego stanowi założony w roku 2018 „Park Nostalgiczny”, który powstał na  zachowanym fragmencie dawnego cmentarza  urnowego. Z  Góry Wodociągowej roztacza się szeroka panorama na Dolinę Królewską oraz w kierunku Zatoki Gdańskiej. Park im. Traugutta jest jednym z najciekawszych pod względem kompozycyjnym parków gdańskich.1. Park im. Traugutta 
[1719300 bajtów]

2. Park im. Traugutta 
[2003988 bajtów]

3. Park im. Traugutta 
[1569732 bajtów]

4. Park im. Traugutta 
[1706768 bajtów]

5. Park im. Traugutta 
[1440649 bajtów]

6. Park im. Traugutta 
[1900807 bajtów]

7. Park im. Traugutta 
[1241025 bajtów]

8. Park im. Traugutta 
[1669581 bajtów]

9. Park im. Traugutta 
[1546555 bajtów]
 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni