Nasz profil na Facebook
1 Pomnik Historii "POLE BITWY NA WESTERPLATTE"

PODSTAWOWE INFORMACJE:

USYTUOWANIE:

Na półwyspie Westerplatte  w północno-wschodniej części Gdańska (administracyjnie dzielnica Przeróbka); między zatoką Gdańska a zakolem Martwej Wisły tzw Zakrętem Pięciu Gwizdków.

54.24’24,27”N  18.40’01,88”E

WYMIARY:

Monument: wysokość 25,00 m , szerokość (max) obelisku ca. 9,00 m

Kopiec: wysokość 22,50 m średnica ca. 20,00 m,

DATA ODSŁONIĘCIA:

09. 10. 1966 r.
Cały teren wraz z pomnikiem i obiektami byłej Wojskowej Składnicy Tranzytowej uznany za Pomnik  Historii ”Pole Bitwy na Westerplatte” rozporządzeniem Prezydenta RP z 22 sierpnia 2000 r.   (Dz.U.2003 nr148 poz. 1448)Wpisany 17. 05. 2001 r. decyzją PWKZ do rejestru zabytków pod nr A1219

AUTOR PROJEKTU/WYKONAWCA:

F. Duszeńko –  projekt pomnika
A. Haupt       –  projekt zagospodarowania
H. Kitowski

WŁAŚCICIEL/OPIEKUN:

Administrator: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
Nadzór merytoryczny: PWKZ i Muzeum II wojny światowej

OPIS:

Współczesny monumentalny pomnik  kamienny z roku 1966.Obecnie monument jest  częścią  zespołu obiektów pod nazwą  Pomnik Historii  ” Pole Bitwy na Westerplatte ”upamiętniających obronę polskiej Wojskowej Składnicy Tranzytowej w Wolnym Mieście Gdańsku w  dniach 1-7 września 1939 r. Bohaterska walka żołnierzy polskich z posiadającymi znaczną przewagę siłami niemieckimi uważana jest za symboliczny początek II wojny światowej.

Pierwotnie pomnik nosił nazwę „Obrońców Wybrzeża”. Idea wzniesienia pomnika powstała z inicjatywy Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa i gdańskiego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w duchu ówczesnej propagandy polskiego państwa komunistycznego. Treść napisów na pomniku i nazwa z 1966 r. nie mają bezpośredniego  odniesienia do bohaterskiej obrony w 1939 r.; nazwa „Westerplatte”, w napisach na monumencie, została wymieniona jako jedno z wielu miejsc walki.

Pomnik, składający się z 236 jasnoszarych bloków granitowych, został wzniesiony na żelbetowej konstrukcji fundamentowej ukrytej w kopcu.

Wg informacji źródłowej, dotyczącej idei formy plastycznej miała ona nawiązywać do kształtu bagnetu wyszczerbionego w walkach, wbitego w ziemię lub miecza ze strzaskaną gardą. Zrealizowany projekt ma prostą, minimalistyczna formę o układzie wertykalnym. Kompozycja formalna dzieli pomnik na 3 części: dolną, środkową i górną.

Dolna partia odnosi się do wydarzeń związanych z obroną polskiego Wybrzeża w 1939 r. Symbolizuje to płaskorzeźba, przedstawiająca postacie poległych i rannych obrońców, umieszczona na stronie południowej i wschodniej monumentu oraz napisy na stronie południowej: Hel, Oksywie, Westerplatte, Poczta Gdańska, Kosynierzy Gdyni.W nazwie dotyczącej walki pracowników Poczty Polskiej w Gdańsku, popełniono błąd - umieszczono napis POCZTA GDAŃSKA.Poprawnie powinno być Poczta Polska w Gdańsku, Poczta Gdańska była pocztą niemiecką.

Część środkowa pomnika upamiętnia wysiłek wojenny Polaków na morzach. Na stronie południowej znajdują się napisy:La Manche, Dunkierka, Morze Środziemne, Atlantyk, Narvik, Murmańsk , a na stronie wschodniej napis: TYM CO NA MORZU.

Górna część pomnika symbolizuje walki wyzwoleńcze połączonych  wojsk rosyjskich i polskich sformowanych  w Związku Radzieckim. Na stronie frontalnej (płd), przy szczycie,widoczne są dwie półpostacie: marynarza i żołnierza pod bronią; na stronie zachodniej znajdują się napisy: LENINO, STUDZIANKI,  a na stronie północnej: KOŁOBRZEG  oraz CHWAŁA WYZWOLICIELOM; na stronie wschodniej napis: 30 III 1945 ( data wyzwolenia Gdańska).

Poniżej kopca, od strony wschodniej, na kamiennej platformie, znajduje się 7 zniczy (mających formę metalowych walców), które symbolizują 7 dni walki polskiej załogi wojskowej na Westerplatte we  wrześniu 1939 r.

Informacja uzupełniająca o upamiętnionym wydarzeniu /osobie

W latach 1926-1939 na półwyspie Westerplatte znajdowała się polska Wojskowa Składnica Tranzytowa w Wolnym Mieście Gdańsku. 1 września ostrzałem z  pancernika Schleswig- Holstein rozpoczął się atak wojsk niemieckich. Załoga polska liczyła 220 osób, siły niemieckie posiadały wielokrotnie większy potencjał bojowy, a do szturmowania polskiej placówki skierowano ok. 1500 żołnierzy. Mimo  nalotów i bombardowania oraz nieustannego ostrzału i ataków szturmowych załoga polskiej placówki broniła się 7 dni.7 września dowódca mjr Sucharski podjął decyzję o kapitulacji. W walkach zginęło 15 Polaków, 40 było rannych; po stronie niemieckiej było 50 zabitych i ok. 120 rannych.1. 
[1962117 bajtów]

2. 
[1559538 bajtów]

3. 
[1768297 bajtów]
 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni