Nasz profil na Facebook
Park Oruński

 

Staw górny – widok z placu powyżej

Park Oruński wraz z Parkiem Oliwskim należy do najcenniejszych zachowanych dawnych gdańskich parków. Teren tego zabytkowego parku, położonego w malowniczej Dolinie Potoku Oruńskiego, przy ulicy Raduńskiej i Nowiny, obejmuje obszar 19 hektarów. Pod względem stylu krajobrazowego należy do parków typu dworskiego, z elementami (już nie istniejącymi) stylu geometrycznego w części botanicznej.

Początki parku sięgają XVII w., kiedy to na jego terenie zbudowany został dworek myśliwski, a następnie założono park ze stawami, strumieniami, wodospadami, punktami widokowymi i okazami roślin. W wieku XVIII, w parku powstał ogród botaniczny, obecnie już nie istniejący. Na początku XIX wieku podczas oblężenia Gdańska przez wojska napoleońskie park uległ całkowitemu zniszczeniu. Majątek zlicytowano i nabył go kupiec Fryderyk Hoene, który odrestaurował dwór i odnowił park.
Ostatnią właścicielką posiadłości była jego córka Emilia Hoene, która w 1918 r. przekazała park miastu. Władze Gdańska wspaniale wykorzystały ten nabytek urządzając w parku bardzo popularny wśród przedwojennych gdańszczan teren rozrywek i rekreacji.

Obecne zagospodarowanie parku związane jest z przeprowadzonym w latach siedemdziesiątych XX wieku remontem kapitalnym. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków.

Park stanowi część zespołu krajobrazowo-przyrodniczego „Dolina Potoku Oruńskiego”, który został objęty ochroną w 1999 roku, w celu zachowania unikatowego charakteru doliny erozyjnej, a zwłaszcza utrzymania w niezmienionej formie jej elementów, takich jak ciek wodny, sterasowane zbocza po dawnej uprawie rolniczej i specyficznej szaty roślinnej.

Przestrzeń parku urozmaicona jest przez wody otwarte – wody płynące Potoku Oruńskiego, dwa stawy ozdobne, z kaskadą, strumieniem, czterema mostkami. Znajduje się tu również współczesna galeria rzeźby plenerowej, zestaw zabawowy dla dzieci i cztery piaskownice. Zieleń parku stanowi stary, cenny drzewostan, skupiny krzewów ozdobnych, żywopłoty, kwietniki sezonowe, różanki, rabaty bylinowe itp. 

W granicach parku znajduje się dwór zabytkowy, w którym obecnie mieści się przedszkole publiczne. Ponadto zlokalizowane są dwa budynki związane z dworem – obecnie administrowane przez GZNK i wykorzystane na cele mieszkalne i gospodarcze oraz współczesny budynek siedziby Ośrodka Kultury Tatarów Polskich. Ciekawym obiektem są pozostałości dawnej lodowni. 

Drogi spacerowe i place w parku o nawierzchni asfaltowej, a także o nawierzchni nieutwardzonej mineralnej.


 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni