Nasz profil na Facebook
Jesteś w: Pomniki
 
 


Gdańskie Parki
Gdańskie Cmentarze
Gdańskie Pomniki
ILUMINACJE
Gdańskie Widoki
Strefa Płatnego Parkowania
Pomniki


 

Pomniki to istotna część naszej tradycji i chęć upamiętnienia tego co ulotne. Gdańsk jako miasto o niezwykle bogatej historii posiada wiele niemych dowodów przemijającego czasu. Monumenty wznoszone są dla uczczenia wybitnych osobistości i wydarzeń, które miały znaczący wpływ na dalszy rozwój historii.

Zwyczaj stawiania pomników upowszechnił się w XIX wieku, który zasłynął tendencją do wznoszenia wielkich budowli, jak również skromnych tablic pamiątkowych dla upamiętnienia ówczesnych wielkich ludzi.

W tym rozdziale przedstawione zostały obiekty pomnikowe zlokalizowane na terenie Gdańska będące w utrzymaniu Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku (wykaz zgodny z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska nr 29/15 z dn. 14 stycznia 2015 r.) .


 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni