Historia iluminacji

Krótki zarys historyczny.

Pierwsze obiekty (na ulicach Długiej i Długim Targu) iluminowano w Gdańsku pod koniec lat 60-tych stosując w tamtym czasie projektory produkcji Węgierskiej VBKM o mocach 1000W i 2000W. Do powyższych rozwiązań dochodzono metodą prób. Pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów (istniejącego w tym czasie) wyposażeni w radiotelefony uczestniczyli w procesie iluminowania miasta, a lokalizacja i ustawienie projektorów następowało wg oceny optycznej projektanta, który z ulicy osobom przebywającym na dachach budynków wydawał stosowne polecenia. W latach 80-tych iluminacja zabytków popadła w „niełaskę” ze względu na mocno ograniczone możliwości finansowe.

Praktycznie powrócono do tego tematu doceniając efekt jaki przynosi iluminacja zabytków w roku 1995, kiedy to w kolejnych latach zmodernizowano istniejące iluminacje w głównej mierze wymieniając przestarzałe energochłonne projektory na projektory energooszczędne nowej generacji.

Od roku 2000 nastąpił dynamiczny wzrost ilości iluminowanych obiektów zabytkowych. Postęp technologiczny spowodował, że moce wykorzystywanych do iluminacji projektorów spadły do 35-250 W, a nowoczesne oprawy LED-owe dają pożądany efekt iluminacji już przy mocy 10 W.

 

Wyróżnienia i nagrody dla Miasta Gdańsk za iluminacje obiektów:

 

  • I miejsce w konkursie„Na najlepiej oświetloną gminę i miasto 2010 roku” w kategorii „Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu”,

organizowanym przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, za iluminację Cerkwi Prawosławnej Parafii Katedralnej św. Mikołaja.

 

  • II miejsce w konkursie„Na najlepiej oświetloną gminę i miasto 2008 roku” w kategorii „Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu”,

organizowanym przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, za iluminację Kościołów: p.w. św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku

Emaus i p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku Wrzeszczu,

 

  • II miejsce w konkursie„Na najlepiej oświetloną gminę i miasto 2007 roku” w kategorii „Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu”,

organizowanym przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, za iluminację Wielkiej Zbrojowni oraz Kościołów:

p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła przy ul. Żabi Kruk w Gdańsku, p.w. św. Andrzeja Boboli w Gdańsku Wrzeszczu,

p.w. św. Jakuba w Oliwie, p.w. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Oliwie,

 

  • I miejsce w konkursie„Na najlepiej oświetloną gminę i miasto 2006 roku” w kategorii „Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu”,

organizowanym przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, za iluminację Pomnika Poległych Stoczniowców i oświetlenie Placu Solidarności,

 

  • II miejsce w konkursie„Na najlepiej oświetloną gminę i miasto 2005 roku” w kategorii „Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu”,

organizowanym przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, za iluminację Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku,

 

  • Wyróżnienieprzez firmę PHILIPS w międzynarodowym konkursie oświetleniowym IntrnationalCity - People Light Award 2003.

Poniżej przedstawiamy galerię wybranych obiektów iluminowanych, która z czasem będzie aktualizowana.1. Katownia, fot. Krzysztof Paluch 
[1779650 bajtów]

2. Kościół Cystersów, fot. Krzysztof Paluch 
[1776477 bajtów]

3. Kościół św. Apostołów Piotra i Pawła, fot. Krzysztof Paluch 
[1800889 bajtów]

4. Kościół św. Ignacego z Loyoli, fot. Krzysztof Paluch 
[907853 bajtów]

5. Kościół św. Jakuba w Oliwie, fot. Krzysztof Paluch 
[1818884 bajtów]

6. Panorama Gdańska z Fortów, fot. Krzysztof Paluch 
[1371891 bajtów]

7. Pomnik Poległych Stoczniowców_1, fot. Krzysztof Paluch 
[1727279 bajtów]

8. Pomnik Poległych Stoczniowców_2, fot. Krzysztof Paluch 
[1353705 bajtów]

9. Ratusz Głównomiejski, fot. Krzysztof Paluch 
[675744 bajtów]

10. Ratusz Staromiejski, fot. Krzysztof Paluch 
[949873 bajtów]

11. Wielka Zbrojownia, fot. Krzysztof Paluch 
[1766908 bajtów]
 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdaski Zarzd Drg i Zieleni