Nasz profil na Facebook
Dział Parkowania

7. Identyfikator GM upoważniający do wjazdu do Strefy Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście


NAZWA PROCEDURY

Uzyskanie identyfikatora GM uprawniającego do wjazdu do Strefy Ograniczonej Dostępności położonej na obszarze Głównego Miasta. Granicę Strefy Ograniczonej Dostępności wyznaczają ulice: Ogarna, Pogarbary, Wełniarska, Teatralna, Szeroka i rzeka Stara Motława. Ulice graniczne: Ogarna, Szeroka i Teatralna nie wchodzą w skład Strefy Ograniczonej Dostepności.

WYMAGANE DOKUMENTY

a) wniosek uzasadniający potrzebę i celowość wjazdu i postoju we wskazanym miejscu.
b) ksero dowodu rejestracyjnego pojazdu.
c) w przypadku wnioskowania o identyfikator dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony - oświadczenie, że w przypadku uszkodzenia nawierzchni dróg oraz innych elementów pasa drogowego spowodowanych wjazdem lub postojem pojazdu, wnioskodawca pokryje koszty naprawy tych uszkodzeń (treść oświadczenia we wniosku).

Dokumentem o którym mowa w pkt. a), może być w szczególności:

  • kopia tytułu prawnego do nieruchomości lub lokalu (potwierdzenie zameldowania, akt notarialny, umowa najmu nieruchomości zgłoszona do Urzędu Skarbowego, itp.).
  • kopia zlecenia na wykonanie określonych robót lub usług,
  • kopia listu przewozowe lub inne dokumenty potwierdzające zlecenie przewozu,
  • kopia zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.

UWAGA!
Do wglądu należy przedłożyć oryginały dokumentów.

OPŁATA SKARBOWA

Bez opłat.

OPŁATA ADMINISTRACYJNA

Bez opłat.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni rozpatruje wnioski dotyczące identyfikatorów długoterminowych w terminie 14 dni od daty złożenia.
W przypadku organizacji imprez wniosek powinien być złożony minimum z 5-cio dniowym wyprzedzeniem.
Identyfikator wydawany jest w Biurze Obsługi Klienta, czynne: pn., wt., czw., pt. w godz. 7.00 do 14.15, śr. w godz. 7.00 do 16.15.
W przypadku identyfikatora krótkoterminowego - wydawany jest  przeważnie "od ręki" u kontrolera przebywającego na Strefie Ograniczonej Dostępności w dni powszednie w godzinach 9:00-16:30.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW NA IDENTYFIKATORY DŁUGOTERMINOWE

Biuro Obsługi Klienta ( Budynek A - parter)
lub mailowo info@gzdiz.gda.pl

MIEJSCE ODBIORU IDENTYFIKATORÓW DŁUGOTERMINOWYCH

Biuro Obsługi Klienta (Budynek A - parter)

MIEJSCE ODBIORU IDENTYFIKATORA KRÓTKTOTERMINOWEGO

"Od ręki" u kontrolera przebywającego w Strefie Ograniczonej Dostępności w dni powszednie w godzinach 9:00-16:30 lub w Dziale Parkowania w siedzibie GZDiZ w dni powszednie od 7:00 do 9:00 oraz w soboty, niedziele, święta, dni powszednie od 17:00 do 7:00 u Dyżurnego Inżyniera Miasta (Gdańskie Centrum Kontaktu).

DZIAŁ PROWADZĄCY SPRAWĘ

Biuro Obsługi Klienta ( Budynek A - parter)

Kontakt telefoniczny w sprawie Identyfikatorów długoterminowych: 58 558 95 70

Kontakt telefoniczny w sprawie jednorazowych identyfikatorów krótkoterminowych: 58 52 44 627

PODSTAWA PRAWNA

Zarządzenie Nr 960/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 czerwca 2018 r.

DODATKOWE INFORMACJE

Strefa Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście znajduje się wewnątrz Strefy Płatnego Parkowania, w związku z powyższym identyfikatory GM nie zwalniają z obowiązku uiszczania opłaty za parkowanie na drogach publicznych (poza drogami publicznymi nie ma obowiązku uiszczania opłaty). Opłaty takie można uiszczać w następujący sposób;

  • jednorazowo w parkomatach,
  • za pomocą telefonów komórkowych
  • za pomocą abonamentów lub opłat zryczałtowanych

Identyfikator należy umieścić na desce rozdzielczej za przednią szybą pojazdu lub poprzez wyklejenie na przedniej szybie pojazdu w sposób umozliwiający jego odczytanie przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji.

FORMULARZE DO POBRANIA

Wniosek na Identyfikator GM upoważniający do wjazdu do Strefy Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście


 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni