Specjalista w Dziale Utrzymania Dróg

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni na wolne stanowisko urzędnicze:

specjalista w Dziale Utrzymania Dróg
w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nikt nie został zatrudniony.

Uzasadnienie:

W związku ze zmianami organizacyjnymi w jednostce polegającymi na wewnętrznym przesunięciu pracownika w jednostce, nabór został zamknięty jako nierozstrzygnięty.