Winieta 1
Winieta 1

Referent ds. windykacji w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent ds. windykacji w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zostały wybrane: 

  1. Pan Michał Fijałkowski zam. w Gdyni
  2. Pani Aleksandra Budzyńska zam. w Rumi
  3. Pani Beata Kędziora zam. w Gdańsku

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Po analizie dokumentów aplikacyjnych i rozmowie kwalifikacyjnej komisja stwierdza, że ww. kandydaci spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w stopniu zapewniającym prawidłową realizacje zadań. Wykazali się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na tym stanowisku.