Winieta 1
Winieta 1

Referent ds. oświetlenia ulicznego w Dziale Energetyczno-Teletechnicznym

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nikt nie został zatrudniony.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W związku z faktem, że nie wpłynęła żadna oferta pracy na w/w stanowisko, nabór został zamknięty.