Referent ds. komunikacji i promocji w Sekcji Komunikacji

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni  na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent ds. komunikacji i promocji w Sekcji Komunikacji

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Monika Białozór zam. w Gdańsku

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W/w kandydatka spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w stopniu zapewniającym prawidłową realizację zadań. Wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami
do zatrudnienia.