Referent ds. administracji w Dziale Administracyjno-Osobowym

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent ds. administracji w Dziale Administracyjno-Osobowym

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Mirella Kropiwnicka zam. w Kolbudach

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Ww. kandydatka spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w stopniu zapewniającym prawidłową realizację zadań. Wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami
do zatrudnienia.